Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Inventering av gatunätet

Sidan uppdaterades 2018-06-19

Med jämna intervall utförs inventering av Eksjö kommuns alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen tittar man bland annat på asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur. Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska åtgärdas, Vi tar även hänsyn till framtida ombyggnads och nyanläggningsprojekt. Budgeten spelar stor roll vid val av vilka gator som ska asfalteras under året.

Asfaltering görs dels som planerade åtgärder enligt vårt beräkningsprogram och dels som reparationer av mindre ytor eller akut lagning av skador.

Asfalteringen görs av en upphandlad entreprenör som för närvarande är JLB Mark & Asfalt.