Pågående arbeten och störningar

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Årets asfalteringsarbeten

Vi avser starta våra planerade beläggningsarbeten under våren. Samarbetspartner är Skanska.
Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå samt visad hänsyn till arbetande personal.

Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt

Eksjö kommun och Eksjö Energi genomför tillsammans ett kombinerat
Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt på kommunens gång- och cykelvägnät. I projektet kommer buskage, sly och träd vid asfaltskantens sidor att röjas.
Målsättningen med projektet är att:
– öka tryggheten och säkerheten genom att minska skuggor på och kring vägbanan, släppa fram mer gatljus samt förbättra sikten.
– öka vägstandarden genom att förhindra rötter från att växa in under asfalten och bryta sönder den.