Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Pågående arbeten och störningar

Sidan uppdaterades 2018-06-14

Årets asfalteringsarbeten påbörjas

Under maj månad påbörjas årets asfalteringsarbeten.

Berörda områden under 2018 är:
Mariannelund, Hjältevad, Bruzaholm, Eksjö tätort, gång- och cykelvägen mellan Hult samhälle och skolan.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå samt visad hänsyn till arbetande personal.

Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt

Eksjö kommun och Eksjö Energi genomför tillsammans ett kombinerat
Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt på kommunens gång- och cykelvägnät. I projektet kommer buskage, sly och träd vid asfaltskantens sidor att röjas.

Målsättningen med projektet är att:
– öka tryggheten och säkerheten genom att minska skuggor på och kring vägbanan, släppa fram mer gatljus samt förbättra sikten.
– öka vägstandarden genom att förhindra rötter från att växa in under asfalten och bryta sönder den.

Torsdagen den 22 februari 2018
påbörjas arbetet på gång- och cykelvägar i Mariannelund från Spilhammarvägen till Slättgatan och Trädgårdsgatan till Häradsgatan. Arbetet beräknas pågå under vecka 8,9 och 10 vilket kan medföra vissa störningar.

Avslutade projekt
Eksjö Under oktober 2017 genomfördes arbeten på GC-vägar från Villagatan till Borgmästare Munthes väg samt mellan Fågelsångsvägen mot Västra Ringvägen.

Ingatorp Under januari 2018 genomfördes arbeten på GC-vägar från Dalvägen till Esplanaden. Från Esplanaden – Mot Skolan. Från Parkgatan till Valbacksvägen samt från badplatsen och utmed södra delen av sjön.

 

Domaregatan

Fr o m måndag 8/5 2017 kommer Domaregatan att tills vidare helt stängas för civil trafik pga arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsproblem.

Omledning kommer ske via orange pilning via Mariebergs- och Sofieholmsgatan.

Då arbetet framöver går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. Samtlig byggpersonal på området kommer informeras om detta via sin arbetsledning.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå.