Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Vinterväghållning

Sidan uppdaterades 2018-11-15

När snön kommer blir framkomligheten i trafiken begränsad. Det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt så vi plogar och halkbekämpar vårt gatunät enligt en viss turordning.

I första hand påbörjas gång- och cykelvägshuvudstråk, huvudgator, samt tillgänglighet till kollektivtrafiksangöringar som ges högsta prioritet.

När det gäller Eksjö är målet att det ska vara klart till 07:00 eller på 4 timmar efter avslutat snöfall på de prioriterade sträckorna. Det gäller då ”Prioritet 1” Gång – och cykelvägar, markerat med rött enligt kartan, och huvudgator och centralt belägna gator och parkeringsplatser med kommunalt huvudmannaskap, markerat med gult på kartan.

Nästa prioritering är de gator som är markerade med grönt på kartan, ”Prioritet 2”. Där har vi som målsättning att de ska vara färdigställda inom 8 timmar efter avslutat snöfall. Slutligen utförs snöröjning och halkbekämpning på lokalgator markerade med lila på kartan, ”Prioritet 3”. Där ska det vara färdigställt inom 1 dygn.

För övriga orter Bellö Bruzaholm Hjältevad Hult Höreda Ingatorp Mariannelund Vallnäs och Värne gäller Prioritet 2, alltså är målsättningen att snöröjning och halkbekämpning är klart inom 8 timmar efter avslutat snöfall. De gator och vägar som vi ansvarar för är markerade med gult på kartorna i menyn till vänster.

Kommunens halkbekämpningsplan innebär att rensaltning ej längre sker vid normal halkbekämpning.

Dessa gränser gäller för påbörjande av åtgärd:
Gång- och cykelvägar:
Efter avslutat snöfall – 3 cm, eller under pågående, 8 cm.
Gator och vägar:
Efter avslutat snöfall – 5 cm, eller under pågående, 10 cm.

TÄNK PÅ: På gångbana utmed fastighet är det fastighetsägaren som ska snöröja och halkbekämpa. Se gräns för påbörjande enligt ”Gång- och cykelvägar” ovan. Det är inte tillåtet att skotta snö från tomten ut på gatan.

Sandningssand kan hämtas, av privatpersoner, gratis hos AB Gilbert Gustafssons Hultvägen 24 Eksjö eller i Mariannelund hos Mariannelunds Express AB Östra Storgatan 1, eller hos Härstorps Åkeri i Bruzaholm.

Lite mer information om vinterväghållning får du genom att klicka på länken.

Har Du frågor eller synpunkter om vinterväghållning kan du höra av dig till oss på Gatuavdelningen på 0381-19 20 00.