Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Inkomna felanmälningar

Gatubelysning sönder.Prästhagsgatan, 24

En stolpe på Prästhagsgatan fungerar ej, stolpen står i höjd med Prästhagsgatan 32.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-09

Lyktstolpe lyser ejStockrosgatan 26, Eksjö

Lyktstolpe vid huset Stockrosgatan 26 bakom häcken mot skogen fungerar ej.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-11-11

Gatubelysning ur funktionFärgaregatan 4A, 575 32 Eksjö, Sverige

Gatlykta vid Färgaregatan 4 har varit helt släckt en längre tid.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-15

Gatulykta trasigBogård, 575 92 Hult

Hej!

Gatulyktan har slocknat vid Bogård 5 i Hult så det är mycket mörkt på grusvägen vid mitt hus eftersom lamporna sitter glest. Tacksam för åtgärd.

Med vänlig hälsning
Anne-Lie Fellman

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-18

Trasig gatubelysningGyesjögatan 21, 575 96 Eksjö, Sverige

Gatulampan precis utanför Gyesjögatan 21 är trasig.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-29

Felanm gatlyse BruzaholmKärnmakargatan 5, 570 34 Bruzaholm, Sverige

Sedan en tid tillbaka är fem lampor trasiga på Masugnsvägen (3) och Kärnmakarevägen (2). Eftersom det bor mest äldre personer i området är det viktigt att belysningen fungerar när det mörkt o halt. Tacksamma om ni kan komma och fixa det snarast.
Mvh Åsa Adolfsson

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2020-01-02

Trasig gatubelysning

Två lampor utmed (grus)cykelbanan mellan Lyckeberg och Aborraviken är trasiga.

Svar: Felanmälan mottagen.

Felanmälan inkommen: 2019-12-29

Gatubelysning cykelbanaTjädervägen 12, 575 34 Eksjö, Sverige

Gatubelysningen i korsningen på cykelbanan mellan Tjädervägen, Örngatan och norr ut lyser ej.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-11-24
Åtgärd påbörjad: 2019-12-06

Gatubelysning trasigGyesjögatan, Eksjö

En gatulampa på Gyesjögatan (i t-korset där Gyesjögatan delar sig) har slutat att lysa.

 

Svar:

Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-04

Felanmälningar med pågående åtgärd

Trasig gatubelysningBellesnäsvägen 1, 570 32 Hjältevad, Sverige

En gatulampa trasig, lyser ej vid postlådorna uppfart till Bellesnäs Norrgård 1

 

Svar

Det ekonomiska bidraget till skötseln av gatubelysningen är inte tillräcklig varför servicekörningen i november 2019 är inställd. Endast akuta problem där trafiksäkerheten påverkas kommer att åtgärdas. Nästa servicetillfälle sker i februari 2020

Felanmälan inkommen: 2019-11-04

Lyktstolpe lyser ejStockrosgatan 25, Eksjö

Lyktstolpe lyser ej står inget nummer på den
Är vid Stockrosgatan 25 bakom häcken mot skogen.

Svar

Det ekonomiska bidraget till skötseln av gatubelysningen är inte tillräcklig varför servicekörningen i november 2019 är inställd. Endast akuta problem där trafiksäkerheten påverkas kommer att åtgärdas. Nästa servicetillfälle sker i februari 2020

Felanmälan inkommen: 2019-11-06

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Döda och halvdöda träd vid rastplats

I ”Gungparken” Mariannelund vid rastplatsen St. Larsgatan på båda sidor är ett flertal träd döda eller halvdöda. Fallrisk och väldigt fult att titta på för de som kommer till kommunen och rastar vidrastplatsen.

 

Åtgärdas under hösten.

//John

Felanmälan inkommen: 2019-05-13
Åtgärd påbörjad: 2019-05-20
Åtgärdad: 2020-06-01