Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Felanmälningar med pågående åtgärd

Överhängande buskar gångcykelvägEksjö

Dags att klippa dessa buskar som tillhör boende på Läroverksgatan 11 i Eksjö. Svårt att mötas på den dåliga lilla vägen mellan Läroverksgatan och gamla vattentornet. Lerig och hålig är den med.

 

Svar:

Ärendet skickat till Samhällsbyggnadsavdelningen.

Felanmälan inkommen: 2019-10-14
Åtgärd påbörjad: 2019-10-14

hål i asfaltRänneborg mot Brevik

Häl i asfalten vid övergångsstället vid parkering och en bit fram.

Felanmälan inkommen: 2019-10-08
Åtgärd påbörjad: 2019-10-08

Döda och halvdöda träd vid rastplats

I ”Gungparken” Mariannelund vid rastplatsen St. Larsgatan på båda sidor är ett flertal träd döda eller halvdöda. Fallrisk och väldigt fult att titta på för de som kommer till kommunen och rastar vidrastplatsen.

 

Åtgärdas under hösten.

//John

Felanmälan inkommen: 2019-05-13
Åtgärd påbörjad: 2019-05-20

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Vägarbetsskyltarabboravik gatan upp till motorcentrums nya

Vägarbetsskyltarna har stått 1 månad utan något arbete. Nästa gång kommer inte bilister att bry sig om skyltar. bör snarast tas bort

 

Svar

Skyltar finns kvar för att arbetsfordon kör i området. Påpekandet är vidarebefordrat till aktuell entreprenör.

Mvh/Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-10-08
Åtgärd påbörjad: 2019-10-08
Åtgärdad: 2019-10-11

NedskräpningEksjö station, Eksjö

Det är otroliga mängder skräp vid resecentrum, precis vid Jysk där. Ni måste ta tag i det, det börjar bli soptipp, ser inte trevligt ut när man kommer in med bussen där.

 

Svar

Aktuell yta är ingår ej i Parkavdelningens städområde.

Frågan är skickad vidare till kommunen.

Felanmälan inkommen: 2019-10-08
Åtgärd påbörjad: 2019-10-08
Åtgärdad: 2019-10-08