Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Felanmälningar med pågående åtgärd

Döda och halvdöda träd vid rastplats

I ”Gungparken” Mariannelund vid rastplatsen St. Larsgatan på båda sidor är ett flertal träd döda eller halvdöda. Fallrisk och väldigt fult att titta på för de som kommer till kommunen och rastar vidrastplatsen.

 

Åtgärdas under hösten.

//John

Felanmälan inkommen: 2019-05-13
Åtgärd påbörjad: 2019-05-20

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Bro-rasHässleby Banvaktstugan Högebro 1, 598 98 Mariannelund, Sverige

Stenvalvsbron vid Högebro har delvis rasat, trafiken måste stängas för att undvika mera skador samt olycka.

 

Svar EEAB:

Tack för din observation. Den aktuella bron är inte en ”kommunala bro”. Ägarna är kontaktade, avstängning gjord.

Mvh/Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-08-20
Åtgärd påbörjad: 2019-08-21
Åtgärdad: 2019-08-22

Stora gropar och vattenpölar i Hjältevad

Hur stora ska hålen bli vid återlämningsstationen i Hjältevad, dessutom väldigt stor vattensamling ständigt.

 

Svar EEAB:

Den aktuella ytan är ej Eksjö kommuns.

/Mvh/Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-08-19
Åtgärd påbörjad: 2019-08-19
Åtgärdad: 2019-08-20

SkumÖsterlånggatan 14, Eksjö

Hej, någon har nog hällt skum i fontänen, hälsningar Tina kontaktcenter

Svar:

Detta är nu åtgärdat

 

Felanmälan inkommen: 2019-08-11
Åtgärd påbörjad: 2019-08-12
Åtgärdad: 2019-08-19

Stopp i dagvattenbrunnnParkgatan 13, 598 97 Mariannelund, Sverige

Trädgårdsgatan 14.
Första dagvattenbrunnn efter korsningen från parkgatan (Vid k-märkta husets postlåda). Vattnet rinner inte undan. Behöver rensas!

 

Svar:

Tack för din observation. Rensning är nu gjord.

MVH/Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-08-19
Åtgärd påbörjad: 2019-08-19
Åtgärdad: 2019-08-20

Överhängande buskar på trottoar/gcvägLäroverksgatan, Eksjö

Ägarna till Läroverksgatan 4 och 11 borde klippa sina häckar så man kommer fram.

Svar EEAB

Synpunkten är vidarebefordrad till Samhällsbyggnadsavdelningen.

Mvh/Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-08-19
Åtgärdad: 2019-08-20

Röjning/UnderhållKvarnarpasjön, Eksjö

Nedanför Fågelsångsvägen växer träd och sly hej vilt, någon Kvarnarparsjö syns inte mer. Ängen är inte klippt= meterhögt ”gräs”. Finns det inte någon ansvarig för detta eller har det bara ”glömts” bort?!. Taxeringsvärdet är högre pga ”sjö”-tomt, var är sjön?. Förväntar mig både svar och åtgärd.

 

Svar:

Parkverksamheten sköts på uppdrag av Samhällsbyggnads avdelningen. På grund av kärv ekonomi inom kommunen har även Parkverksamheten tvingats begränsa sin skötsel av blommor, parker, grönytor, vattendrag mm. Ambitionsnivån hos Parkavdelningen och alerta kommuninnevånare stämmer tyvärr inte överens med 2019 års budget. Detta är mycket olyckligt, men ett faktum vi lever med.

Vår förhoppning är dock att detta är en övergående fas.

/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2019-08-08
Åtgärd påbörjad: 2019-08-08
Åtgärdad: 2019-08-10

Utebliven kantklippning av cykelbana

Vi som bor på Fågelsångsvägen väntar på att det ska bli kantklippt på gång/cykelbanan eftersom det börjar bli svårt att ta sig fram pga all grönska som växer ut över vägen.

 

På grund av kommunens ekonomiska situation har vi tvingats göra betydliga nedskärningar gällande skötsel/underhåll av våra grönytor.

Årets slåtterinsats har påbörjats i begränsad omfattning. Aktuell gc kommer slås under sommaren. /Bosse

Felanmälan inkommen: 2019-07-01
Åtgärd påbörjad: 2019-07-02
Åtgärdad: 2019-08-19