Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Felanmälningar med pågående åtgärd

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Oplogade busshållplatser Hässleby kyrka

Fortfarande oplogat vid bussfickorna!! Gång/cykelväg på Hässelby gata oplogad. Vallar vid korsningar vilket gör det svårt för de med rollator. Svårt att nå brevlåda vid Däckservice i närheten av kyrkan.
Att det alltid är likadant varje år, skall väl vara självklart för riktiga entreprenörer. Den här missköter sig.

Hej!

 

Aktuell vägsträckning tillhör Trafikverkets ansvarsområde.

John Peterson

Felanmälan inkommen: 2019-02-04
Åtgärdad: 2019-02-05