Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Inkomna felanmälningar

Gatubelysning sönder.Prästhagsgatan, 24

En stolpe på Prästhagsgatan fungerar ej, stolpen står i höjd med Prästhagsgatan 32.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-09

Lyktstolpe lyser ejStockrosgatan 26, Eksjö

Lyktstolpe vid huset Stockrosgatan 26 bakom häcken mot skogen fungerar ej.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-11-11

Gatubelysning ur funktionFärgaregatan 4A, 575 32 Eksjö, Sverige

Gatlykta vid Färgaregatan 4 har varit helt släckt en längre tid.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-15

Gatulykta trasigBogård, 575 92 Hult

Hej!

Gatulyktan har slocknat vid Bogård 5 i Hult så det är mycket mörkt på grusvägen vid mitt hus eftersom lamporna sitter glest. Tacksam för åtgärd.

Med vänlig hälsning
Anne-Lie Fellman

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-18

Trasig gatubelysningGyesjögatan 21, 575 96 Eksjö, Sverige

Gatulampan precis utanför Gyesjögatan 21 är trasig.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-29

Felanm gatlyse BruzaholmKärnmakargatan 5, 570 34 Bruzaholm, Sverige

Sedan en tid tillbaka är fem lampor trasiga på Masugnsvägen (3) och Kärnmakarevägen (2). Eftersom det bor mest äldre personer i området är det viktigt att belysningen fungerar när det mörkt o halt. Tacksamma om ni kan komma och fixa det snarast.
Mvh Åsa Adolfsson

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2020-01-02

Trasig gatubelysning

Två lampor utmed (grus)cykelbanan mellan Lyckeberg och Aborraviken är trasiga.

Svar: Felanmälan mottagen.

Felanmälan inkommen: 2019-12-29

Gatubelysning cykelbanaTjädervägen 12, 575 34 Eksjö, Sverige

Gatubelysningen i korsningen på cykelbanan mellan Tjädervägen, Örngatan och norr ut lyser ej.

Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-11-24
Åtgärd påbörjad: 2019-12-06

Gatubelysning trasigGyesjögatan, Eksjö

En gatulampa på Gyesjögatan (i t-korset där Gyesjögatan delar sig) har slutat att lysa.

 

Svar:

Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2019-12-04

Felanmälningar med pågående åtgärd

Ruttnande lekpark?Lupingatan 12, 575 36 Eksjö, Sverige

Hej! Tycker att lekplatsen vid lupingatan kan behövas rustas upp. Inte säkert för barnen om taket ramlar ner på dem!

 

Svar Eksjö Energi:

Tack för din anmälan, eventuella skador kommer repareras.

Reservdelarna är rest noterade kommer sannolikt v31

 

Mvh/Bo Axelsosn

Felanmälan inkommen: 2020-06-28
Åtgärd påbörjad: 2020-06-29

Trasig lekställningKornbodsgatan, Mariannelund

Det fattas en del av golvet på lekställningen vid rutschkanan. Barn kan lätt ramla ner och slå sig på utstickande metalldelar. Farligt!
Även gungställningen behöver ses över. Den rör på sig/lyfter på ena sidan när barn gungar.

 

Svar Eksjö Energi:

Tack för dina observationer. Vi kommer snarast åtgärda felen. Reservdelar är beställda, lev v 28.

Felanmälan inkommen: 2020-06-24
Åtgärd påbörjad: 2020-06-25

Trasig gatubelysningBellesnäsvägen 1, 570 32 Hjältevad, Sverige

En gatulampa trasig, lyser ej vid postlådorna uppfart till Bellesnäs Norrgård 1

 

Svar

Det ekonomiska bidraget till skötseln av gatubelysningen är inte tillräcklig varför servicekörningen i november 2019 är inställd. Endast akuta problem där trafiksäkerheten påverkas kommer att åtgärdas. Nästa servicetillfälle sker i februari 2020

Felanmälan inkommen: 2019-11-04

Lyktstolpe lyser ejStockrosgatan 25, Eksjö

Lyktstolpe lyser ej står inget nummer på den
Är vid Stockrosgatan 25 bakom häcken mot skogen.

Svar

Det ekonomiska bidraget till skötseln av gatubelysningen är inte tillräcklig varför servicekörningen i november 2019 är inställd. Endast akuta problem där trafiksäkerheten påverkas kommer att åtgärdas. Nästa servicetillfälle sker i februari 2020

Felanmälan inkommen: 2019-11-06

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

GC-vägen vid Polishuset, mittemot EMMEGIGC-vägen förbi polishuset, mittemot företaget EMMEGI på andra sidan Broarpsvägen

Precis intill en sväng på GC-vägen står ett träd (lind?). Nedtill på trädstammen har det växt ut en massa kvistar som går ut i GC-vägen och skymmer sikten kraftigt. Risk för att cyklister som kommer från varsitt håll inte ser varandra utan kolliderar. Ni bör skicka dit en patrull som tar bort kvistarna så att sikten återställs.

 

Svar Eksjö Energi AB:

Tack för din observation. Detta kommer åtgärdas under fredagen.

 

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2020-07-09
Åtgärd påbörjad: 2020-07-09
Åtgärdad: 2020-07-10

Del av träd blåst nerNorra Gatan/Ljunggatan mariannelund

Del av träd blåst ner, ligger på trottoardelen på Norra Gatan / Ljunggatans korsning

Svar Eksjö Energi:

Tack för din observation. Vi åtgärdar detta under dagen.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2020-07-06
Åtgärd påbörjad: 2020-07-06
Åtgärdad: 2020-07-06

Dålig vägskyltValbacksvägen 17, Ingatorp

Skylten ”återvändsgränd” är solblekt och otydlig, delvis skymd av grenar och löv. Även felplacerad eftersom bilister fortfarande tror att det är rätta vägen till Toppstugan och kör varje vår/sommar i hög hastighet i bostadsområden och förbi skolan.

 

Svar Eksjö Energi:

Tack för din observation, byte av skylt kommer göras.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2020-06-28
Åtgärd påbörjad: 2020-06-29
Åtgärdad: 2020-06-30