Aktuella felanmälningar

Inkomna felanmälningar

Rostig och sned gatulampaGröna gatan 8, Eksjö

Hej! Precis vid gränsen Gröna Gatan 8 och 10 så står en lyktstolpe som ser ut att behöva renoveras. Den lutar och är väldigt rostig. Vår bil står på parkeringen där så lite rädd att den ska rasa.
Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2021-04-06

Lyse vid cykelbana

En lyktstolpe vid cykelbanan bakom blåsippekullen är vinklat uppåt och ser skadat ut. Såg det på en promenad igår. Vi bor på vinkelgatan och ser lyktstolpen över kullen från vårt hus.
Svar: Felanmälan mottagen

Felanmälan inkommen: 2021-03-01

Felanmälningar med pågående åtgärd

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.
Hej!
Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.
Med vänlig hälsning
John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Eternitrör vid trädstam28, 575 92 Hult, Sverige

Det ligger ett eternitrör vid vägkanten, vilket är hälsofarligt och bör bortforslas snarast. Många barn på väg och till skolan passerar.

 

Hej Linda, tack för din observation.

Vi kommer snarast hämta och omhänderta röret.

Mvh/Bo Axelsson

 

Felanmälan inkommen: 2021-05-05
Åtgärd påbörjad: 2021-05-06
Åtgärdad: 2021-05-07

VattenläckageStorgatan 38, 570 31 Ingatorp, Sverige

Det kommer upp vatten ur en gatubrunn som det står V på.

Hej och tack för din observation. Vi undersöker omgående detta.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-05-05
Åtgärd påbörjad: 2021-05-06
Åtgärdad: 2021-05-06

Potthåll kapellvägen 8-10 EksjöKapellvägen 10, Eksjö

Hej!

Kapellvägen 8-10 är i behov av omtanke då grusvägen har stora potthåll som snabbt blir större och större. Kommunen brukar slängs i lite grus då och då men nu var det länge sen ni var här.

Mvh Sara

 

Hej Sara och tack för din observation.

Vintern tar hårt på våra ej belagda gator, trottoarer mm. Vi har påbörjat återställningen efter årets vinterväghållning

Vi kommer löpande åtgärda “potthål” och andra skador.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-05-03
Åtgärd påbörjad: 2021-05-03
Åtgärdad: 2021-05-03

Dåligt sikt, skymd siktMalmgatan 4, 570 34 Bruzaholm, Sverige

Dåligt sikt vid korsningen i Bruzaholm. Utfart riks väg 40. Om man ta vänster sväng vid stopp plikt är det ändå måste bilen rullar ut nästan halva körfält för att kunna få bra sikt.
Åtgärd förslag,gatospegel samt hastigheten bör sänkas till 50/60h.
Mvh

 

Hej och tack för dina synpunkter.

Det är som du riktigt skriver Trafikverkets väg, du får vända dej till Trv för vidare diskussion. Ev hastighetsåtgärder på kommunala gator hanteras av Samhällsbyggnads sektorn.

 

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-04-28
Åtgärd påbörjad: 2021-04-29
Åtgärdad: 2021-04-30