Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Inkomna felanmälningar

Bristande siktVästerlånggatan - Järnvägsgatan

I kurvan på GC-vägen är sikten mycket dålig – bakom Pingstkyrkan vid rondellen Västerlånggatan – Järnvägsgatan. Många har varit nära att krocka. En skvallerspegel på gatlyktan skulle lösa problemet.

Felanmälan inkommen: 2019-04-02

Felanmälningar med pågående åtgärd

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09