Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Aktuella felanmälningar

Felanmälningar med pågående åtgärd

VattenstoppRöningsgatan

Fullt med vatten i tunneln vid Röningsgatan 23 (under Nässjövägen)

Svar EEAB

Tack för din anmälan.

Felanmälan inkommen: 2019-06-26
Åtgärd påbörjad: 2019-06-27

Döda och halvdöda träd vid rastplats

I ”Gungparken” Mariannelund vid rastplatsen St. Larsgatan på båda sidor är ett flertal träd döda eller halvdöda. Fallrisk och väldigt fult att titta på för de som kommer till kommunen och rastar vidrastplatsen.

 

Åtgärdas under hösten.

//John

Felanmälan inkommen: 2019-05-13
Åtgärd påbörjad: 2019-05-20

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.

Hej!

Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.

Med vänlig hälsning

John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

Toalett i Viltparken i behov av totalsanering

Vid besök i viltparken konstateras att toaletten är i behov av totalsanering alternativt stäng toaletten. Det är bättre att barnen i nödfall kissar på en grönyta.

 

Svar:

Drift och skötsel av toaletterna sköts inte av Eksjö Energi. Vi ombesörjer att rätt instans får din felanmälan. Tack för din anmälan.

Felanmälan inkommen: 2019-06-24
Åtgärd påbörjad: 2019-06-25
Åtgärdad: 2019-06-26

Skrymmande häck.Ydrevägen/Trädgårdsgatan

Häcken i korsningen Ydrevägen/Trädgårdsgatan borde kapas ner rejält, man ser ingenting om man kommer från väster på Trädgårdsgatan och ska korsa Ydrevägen.
En tidsfråga innan det smäller.

 

Ärendet är lämnat till Trafikingenjören på Samhällsbyggnads avdelningen.

Felanmälan inkommen: 2019-06-18
Åtgärd påbörjad: 2019-06-19
Åtgärdad: 2019-06-19

det saknas gråsuggor

Hallå!
Nu är det dags att sätta ut gråsuggorna på cykelvägen Korgblomsgatan och Ekmansväg. Bilar och lastbilar kör på denna cykelväg hela tiden.
Sen är cykelvägarna i Kvarnarp under all kritik. Det är hålor och gropar och rötter som har växt upp ur asfalten. Den är bra från blåsippan och ut på korta gatan, där lade ni ny asfalt. Det kan hända olyckor på dessa håliga vägar med stora gupp.
MVH Ann-Charlotte

Vi utreder vilken typ av hinder vi ska använda, spärr eller fasta hinder.

Tyvärr är stor del av vårt vägnät i stort behov av ny asfalt och i år kommer vi att genomföra en del beläggningsarbeten i Kvarnarpsområdet.

//John

Felanmälan inkommen: 2019-05-20
Åtgärd påbörjad: 2019-05-20
Åtgärdad: 2019-06-17