Aktuella felanmälningar

Felanmälningar med pågående åtgärd

Väderskydd järnvägsstationLokgatan, Eksjö

Sönderslagna väderskydd på perrongen i Eksjö. Skall tillhöra Eksjö kommun enligt Trafikverkets stationsförvaltning

 

Tack för din observation. Vi har beställt material, kommer åtgärdas snarast

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-07-05
Åtgärd påbörjad: 2021-07-05

Belysning lekparkÅngsågsgatan 11

Hej
Då ni kommer framöver och ska sätta in mer aktiviteter på vår lekpark i Talludden önskar vi även att få belysning.
Det är väldigt mörkt här på eftermiddagarna och barnen vågar inte vara där och leka då så nära skogen
Kan man dra in belysning i samband med detta?
Då hade vi föräldrar på gatan blivit väldigt tacksamma.
Hej!
Vi tar med frågan till samhällsbyggnadssektorn som har ansvaret för utvecklingen av lekplatserna.
Med vänlig hälsning
John

Felanmälan inkommen: 2019-01-08
Åtgärd påbörjad: 2019-01-09

Åtgärdade fel

trottoarenLinnégatan 4C, 575 38 Eksjö, Sverige

Hej
häcken mellan linnegata 4 o 8 ,mittemot in o utfart till eksjöhus stora infart för lastbilar hänger häcken ut över trottoaren ,fotgängare är tvugna att gå på gatan för att trottoaren är övervuxen
gäller även utfart från fastigheter 4 och 8 de borde åtgärdas innan något händer bor mycket barn
Tacksamm för åtgärd
Olle

 

Hej Olle

Tack för din observation. När det gäller skymmande sikt från buskar, träd mm så är det Trafikingenjören på Samhällsbyggnads sektorn som hanterar detta.

Jag skickar din felanmälan vidare till honom.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-07-15
Åtgärd påbörjad: 2021-07-15
Åtgärdad: 2021-07-15

Farlig korsning!!Trädgårdsgatan, Eksjö

Korsningen från Trädgårdsgatan ut till ydrevägen är otroligt dåligt sikt på. Blev idag påkörd av en bil som kom från Trädgårdsgatan och hade så pass dålig sikt att han inte såg mig kommande från ydrevägen. Häcken på vägens vänstersida är på tok för täckande!

Hej Jessika

Tack för din observation. Det åligger fastighetsägaren att tillse för god sikt. Jag skickar detta ärende vidare till Samhällsbyggnads sektorn, Trafikingenjören.

Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2021-07-16
Åtgärd påbörjad: 2021-07-12
Åtgärdad: 2021-07-12