Aktuella felanmälningar

Inkomna felanmälningar

Gatubelysning släcktMariebergsgatan

Gatubelysningen släckt på Mariebergsgatan

Felanmälan inkommen: 2023-09-28

Gatulampa ur funktionRävla 1

Lampa i gatubelysning är trasig vid ladugård Rävla 1.

Felanmälan inkommen: 2023-09-28

Felanmälningar med pågående åtgärd

Träd

Hej.

Skrev samma sak till er för ett år sedan eller två men fick aldrig något svar. Det finns två träd som står på andra sidan vägen där jag bor som troligen når in till mitt hus när de faller (lutar åt mitt håll) Jag har uppmärksammat att ni tagit ner stora granar och björkar vid sommarstugor i området av vilken anledning fallrisk ?
Vore tacksam om ni kunde besiktiga dessa träd och återkomma med ett svar till mig. Funderar även på kantskärning och röjning av vägkanter har inte skett på minst två år finns det en plan för detta.

Mvh

Jonny Staaf

Beträffande nedtagning av friska träd så är kommunens hållning mycket restriktiv. Stadsträdgårdsmästaren gör bedömning om detta, inte Park avdelningen.
Gällande underhåll av dike och väggren så är tyvärr verkligheten så att vår budget inte tillåter det underhåll som egentligen skulle behövas. Under hösten kommer vi dock att åtgärda vissa sträckor.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-10-01
Åtgärd påbörjad: 2023-10-02
Åtgärdad: 2023-10-02

Gatuskylt nedrivenÖsteråsgatan, Eksjö

Gatuskylten är nedriven och tillhörande trafikspegel förstörd, namnet på skylten är sprayad med vit färg.

Tack för din observation.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-08-15
Åtgärd påbörjad: 2023-08-15

Hål under vägbananJ5Q4+8R Ebbarp, Sverige

Det finns ett litet hål i själva vägbanan på höger sida som sedan vidgas till ett klart större och ganska djupt hål under vägbanan. Vid regn gröps hålet ur ytterligare.

Finns risk att vägbanan kollapsar och skapar ett stort hål om inget görs.

Felanmälan inkommen: 2023-07-24
Åtgärd påbörjad: 2023-07-24

översvämning dagvattenbrunFabriksgatan 3, Eksjö

Har sedan anläggningen av parkeringsplats vid EXTRA i Eksjö haft återkommande backflöden i dagvattenbrunn vid källartrapp Farbriksgatan 3. Vid flera tillfällen anmält detta problem som medför att vatten tagit sig in via källardörr in i hallen.
Har vidtagit de åtgärder som Eksjö Energi föreslagit och även följt upp ärendet via brev förra hösten 2022. Har dock inte fått svar på det.

Felanmälan inkommen: 2023-07-24
Åtgärd påbörjad: 2023-07-26

Behandlade ärenden

Översvämmning på gång igenGröna gatan 7

Nu får ni för tjyven göra något åt Eksjö ån,
Vi hade översvämning i källaren för 7-år sedan typ, sen för 1 månad sedan typ, och nu ringer mina hyresgäster och säger att ån är full igen och det börjar komma in i vår källare.
Fixa det annars får vi väl hyra in tomtarna i Stockholm som tycker om att spränga.
Om ni inte sköter ert jobb så vet jag inte hur vi skall göra, åker vi på att betala 26000 i självrisk varje gång det regnar.
FIXA DET NU!!

Vi har tagit emot din anmälan.
/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-10-03
Åtgärd påbörjad: 2023-10-03
Åtgärdad: 2023-10-04

Trasig skylt

Enkelriktat-skylt på utfarten från parkering vid kyrkomuren börjar gå sönder. Syns högst upp men när det blåser svajar mer av ”folien”/plasten.

Tack för din observation. Gatutekniker är informerad.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-10-03
Åtgärd påbörjad: 2023-10-03
Åtgärdad: 2023-10-06

Stort hål i väg

Asfalten är borta och det är ett stort hål i vägen längs utfarten från apoteksgränd mot österlånggatan.

Tack för din anmälan. Skadan skall återställas.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-10-02
Åtgärd påbörjad: 2023-10-03
Åtgärdad: 2023-10-13

Gatubelysning ur funktionSlättenborgsvägen 17

2 st gatlampor i följd ur funktion .

Felanmälan inkommen: 2023-10-02
Åtgärdad: 2023-10-02

Trasig belysning

5 lampor på cykelvägar i gamla Orrhaga är trasiga, två av dem var trasiga hela förra vintern.Värst är det på gruscykelvägen väster om Tjädervägen =kolmörkt!! Gick tyvärr inte att sätta markören på kartan där…

Felanmälan inkommen: 2023-09-29
Åtgärdad: 2023-10-02

Dålig uppsikt pga växtlighetDukers väg

Det är dålig sikt över cykelvägen vid övergångsstället på Dukers väg pga höga buskar och andra växtligheter.
Cyklister kommer väldigt fort från vänster sida.

Tack för din observation, ärendet är vidarebefordrat till kommens Trafikingenjör.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-09-29
Åtgärd påbörjad: 2023-09-29
Åtgärdad: 2023-09-29

Trasigt ryggstöd lastbil på lekplatsenVildparken

Någon har antagligen sparkat sönder ryggstödet påleksakslastbilen

Tack för din observation, vi kommer snarast åtgärda skadan.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-09-27
Åtgärd påbörjad: 2023-09-28
Åtgärdad: 2023-09-29

Trasig gatubelysningSlottsängsgatan 13

Gatljuset mellan nummer 13 och 15 på Slottsängsgatan är trasigt. Tacksam om det kan lagas omgående då det är väldigt mörkt i slutet av gatan.

Felanmälan inkommen: 2023-09-28
Åtgärdad: 2023-09-29

Eksjöån igenväxtNorra Ågatan

Eksjöån är igenväxt längs med Norra Ågatan.
Dåligt flöde är negativt vid översvämningar.

Tack för din anmälan, delar av Eksjöån kommer att vassklippas under v40 och 41.
/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-09-26
Åtgärd påbörjad: 2023-09-26
Åtgärdad: 2023-10-06

Gatubelysning ur funktionGrenadjärgatan

En gatubelysning på Grenadjärgatan vid Vildparken är ur funktion. Ungefär vid infarten till Petrigatan.

Felanmälan inkommen: 2023-09-25
Åtgärdad: 2023-09-29

Brister på gungan och rutschkananNygatan 8 57598 Hjältevad

Hej.
Jag var med mina barn igår (lördag). Dom gungande på dem gungan närmast fotbollsmålen, när jag plötsligt märker att ena bjälken som håller ihop gungan åker upp och ner, och när jag kollar på sidan av gungan (där bultarna sitter) så ser jag att flera bultar är utdragna på båda sidorna.
Sen märkte vi också en spricka på metall rutschkanan, sprickan sitter på vänder bak (förutsatt att du står precis som du ska klättra upp för rutschkanan.) jag hoppas ni kan kolla på detta och åtgärda detta. Jag har även tagit bilder ifall ni är intresserade av att se.
Mvh Jenny Grönborg

Tack för din observation, vi kommer snarast åtgärda detta.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-09-23
Åtgärd påbörjad: 2023-09-25
Åtgärdad: 2023-09-25

Dagvattenbrunn

Vattnet står högt i dagvattenbrunnen vid Violvägen 18 i Kvarnarpsområdet. Asfalten har dessutom sjunkit ner på sidan av brunnen, kanske början till att det blir ett hål i gatan intill dagvattenbrunnen.

Tack för din observation, ärendet är vidarebefordrat till Gatu avdelningen.
Mvh/Bo Axelsson

Felanmälan inkommen: 2023-09-06
Åtgärd påbörjad: 2023-09-07
Åtgärdad: 2023-09-21