Felanmälan

Sidan uppdaterades 2020-01-24

Är felet redan anmält? Se aktuella felanmälningar.

Då det ekonomiska bidraget från Eksjö kommun till skötseln av gatubelysningen inte är tillräckligt blir det endast en servicekörning, under hösten 2020. Övrig tid åtgärdas slocknade ljuskällor när trafiksäkerheten så kräver.

Vid strömavbrott eller andra akuta ärenden: ring 0381-19 20 99
Vid fara för liv: ring 112