Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Allvarlig driftstörning Aktuell driftstatus: Allvarlig driftstörning
Visa mer information

Felanmälan

Sidan uppdaterades 2018-05-03

Är felet redan anmält? Se aktuella felanmälningar.

Vid strömavbrott eller andra akuta ärenden: ring 0381-19 20 99
Vid fara för liv: ring 112