Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Felanmälan

Sidan uppdaterades 2019-12-09

Är felet redan anmält? Se aktuella felanmälningar.

Det kommer in många felanmälningar på gatljuset och därför vill vi informera att det inte kommer att bytas några ljus av budgetskäl under 2019.

Vid strömavbrott eller andra akuta ärenden: ring 0381-19 20 99
Vid fara för liv: ring 112