Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Taxeändringar 2019

Sidan uppdaterades 2018-11-07

Eksjö Energis styrelser har beslutat att justera taxorna för 2019 och Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa föreslagna taxor.

  • Elnätsavgiften höjs med 5 %
  • Fjärrvärmepriset höjs med 1,1 %
  • Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 6 %
  • Avgiften för sophämtning höjs med 2,2 %
  • Avgiften för slamsugning höjs med 1,8 %
  • Priset för bredband, privatkunder, höjs med 3 %

Anledningen till avgiftshöjningarna för elnät samt vatten och avlopp är bland annat att det behöver göras investeringar i ledningsnäten. Bakgrunden till höjningen av elnätstaxan är även en prisökning från E.ON. Fjärrvärmepriset höjs för att kompensera prisökningen på till exempel flis och drivmedel.

För en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten och 20 000 kWh el samt har ett bredbandsabonnemang på 100 Mbps innebär taxeändringarna en höjning med 514 kronor på helår.

Taxorna hittar du under respektive avdelning samt under Kundtjänst.