Taxeändringar 2020

Sidan uppdaterades 2020-02-17

Eksjö Energis styrelser har beslutat att justera taxorna för 2020 och Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa föreslagna taxor.

  • Elnätsavgiften höjs med 13 %
  • Fjärrvärmepriset höjs med 1,1 %
  • Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 6 %
  • Avgiften för sophämtning höjs med 2,1 %
  • Avgiften för slamsugning höjs med 1,8 %

Anledningen till avgiftshöjningarna för elnät samt vatten och avlopp är bland annat att det behöver göras investeringar i ledningsnäten. Fjärrvärmepriset höjs för att kompensera prisökningen på till exempel flis och drivmedel.

För en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten, 20 000 kWh el och har ett 130-liters sopkärl som töms varannan vecka innebär taxeändringarna en höjning med ca 90 kronor per månad.

Taxorna hittar du under respektive avdelning samt under Kundtjänst.