Taxeändringar 2024

Sidan uppdaterades 2023-12-13

Eksjö Energis styrelser har beslutat att justera taxorna för 2024 och Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa föreslagna taxor.

  • Elnätsavgiften höjs med 3,0 %
  • Fjärrvärmepriset höjs med 24,5 %
  • Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 6,0 %
  • Avgiften för sophämtning och slamsugning höjs med 7,0 %

Taxorna hittar du under respektive verksamhetsområde.