Om Eksjö Energi

Sidan uppdaterades 2021-05-27

Vi ger Sverige energi!

Organisation

Med kundfokus i en resurseffektiv organisation tar vi tillsammans ansvar för en hållbar utveckling för vår och kommande generationers bästa

Eksjö Energis verksamhet ska kännetecknas av:

 • Engagemang
 • Ansvarstagande
 • Professionalism

Eksjö Energis organisation består av moderbolaget Eksjö Energi AB samt de två dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Eksjö Stadshus AB. Styrelserna i Eksjö Energis samtliga bolag (förutom delvis i Eksjö Energi ELIT AB) består av politiskt valda representanter.


Koncernen Eksjö Energi har som uppdrag att ansvara för:

 • produktion och distribution av fjärrvärme
 • renhållning och avfallsåtervinning
 • vatten- och avloppsverksamheten
 • uppbyggnad och förvaltning av infrastrukturen avseende bredband/fiber i Eksjö kommun samt att bedriva handel avseende data- och telekommunikation
 • uppbyggnad och förvaltning av infrastrukturen av elnätet i Eksjö samt att bedriva elhandel
 • Förvalta och underhålla det kommunala vägnätet
 • Förvalta och underhålla kommunala parker och grönområden
 • Förvalta och underhålla de kommunala gatljusen

Koncernen har 85 anställda och hade 2020 en omsättning på 275 miljoner kronor.