Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Om Eksjö Energi

Sidan uppdaterades 2018-04-04

Vi ger Sverige energi!

Organisation

Eksjö Energi AB, org.nr 556005-3950, är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet samt gatuavdelning.

Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och telekommunikation.

Koncernen har 58 anställda och en omsättning på 218 miljoner kronor (2015).

 

org