Om Eksjö Energi

Sidan uppdaterades 2020-04-29

Vi ger Sverige energi!

Organisation

Eksjö Energi AB, org.nr 556005-3950, är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun.

Eksjö Energi AB är moderbolaget och verksamheten bedrivs i eget bolag. I koncernen ingår även dotterbolagen Eksjö Elnät AB org.nr 556486-7660 och Eksjö Energi Elit AB org.nr 556572-6568.

Bolagen i koncernen bedriver handel med fjärrvärme, vatten- och avlopp, renhållning, nättjänster, elförsäljning,
tele- och datakommunikation, underhåll av cirka 7 000 gatljusarmaturer och förvaltar gator, parker och
cykelvägar på uppdrag av Eksjö Kommun.

Koncernen har 80 anställda och en omsättning på 270 miljoner kronor (2019).

 

org