GDPR

Sidan uppdaterades 2021-01-12

Behandling av personuppgifter på Eksjö Energi
På Eksjö Energi är vi måna om din integritet och vi vill att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela i Europa. Den kallas GDPR och det står för General Data Protection Regulation. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du tecknar ett tjänsteavtal med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.
Hur behandlar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Eksjö Energi AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.
Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När avtalsperioden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter.
Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Eksjö Energi behandlar om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
Kontakta oss på info@eksjoenergi.se för mer information om hur du begär registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.
Dessa personuppgifter behandlar vi

BredbandElhandelElnät
 • Namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • IP-adress
 • MAC-adress
 • Namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bank
 • kontonummer
 • EAN/GS1
 • Mätarnummer
 • Namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bank
 • kontonummer
 • EAN/GS1
 • mätarnummer
RenhållningFjärrvärmeVatten/avlopp
 • Namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bank
 • kontonummer
 • namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bank
 • kontonummer
 • mätarnummer
 • Namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • kundnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bank
 • kontonummer