Kärnvärden

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Med kundfokus i en resurseffektiv organisation tar vi tillsammans ansvar för en hållbar utveckling för vår och kommande generationers bästa. Eksjö Energis verksamheter ska kännetecknas av

➢ Engagemang

➢ Ansvarstagande

➢ Professionalism

➢ God arbetsmiljö

Våra kärnvärden ska prägla all verksamhet på Eksjö Energi.

För att bli framgångsrika är personalen vår viktigaste resurs.

Kundfokus

Eksjö Energi strävar efter att erbjuda en bra service till ett acceptabelt pris. Tillgänglighet dygnet runt för att kunna hantera akuta situationer. Mötet med Eksjö Energi ska upplevas enkelt, välkomnande och personligt.

Resurseffektiv

Eksjö Energi ska, för att uppnå resurseffektivitet, ha ett helhetsperspektiv som kräver samordning med både externa och interna verksamheter. Eksjö Energi ska ha kompetenta medarbetare som arbetar kostnadseffektivt och genomför arbeten med hög kvalitet. Eksjö Energi strävar efter att tillmötesgå både kunders och ägares krav på service och kvalitet.

Hållbar utveckling

Eksjö Energi arbetar för en social hållbarhet där fokus är trygghet och säkerhet i den fysiska miljön. Ekonomisk hållbarhet uppnås genom en stabil ekonomi som klarar av nödvändiga investeringar och underhåll med bibehållen soliditet och likviditet. Miljömässig hållbarhet där Eksjö Energi målmedvetet arbetar för att ständigt förbättra våra anläggningar och minska vår miljöpåverkan.

Vår och kommande generationer

Eksjö Energi ska trygga vatten-, el-, fiber-och värmeförsörjningen genom långsiktiga investeringar. Vi ska underhålla våra anläggningar, ledningsnät och övrig infrastruktur samt ha en hög kvalitet på de åtgärder som genomförs.

2024-02-05

John Peterson

Verkställande direktör