Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Kontaktpersoner

Sidan uppdaterades 2018-08-16

John Peterson
Verkställande direktör
0381-19 20 01
john.peterson@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Linda Forsman
Ekonomichef
0381-19 20 02
linda.forsman@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Annelie Widén
Kund- och debiteringsansvarig
0381-19 20 21
annelie.widen@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Christina Martinsson
Kundtjänst
0381-19 20 22
christina.martinsson@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Elisabet Persson
Kundtjänst
0381-19 20 23
elisabet@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Eva Thydén
Kundtjänst
0381-19 20 24
eva.thyden@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Marina Karlsson
Kundtjänst
0381-19 20 27
marina.karlsson@eksjoenergi.se