VISSELBLÅSARFUNKTION

Sidan uppdaterades 2023-09-08

Varje kommun ska ha någon form av visselblåsarfunktion så att anställda kan larma om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter inom en verksamhet.

Visselblåsning handlar om att anställda ska ha möjlighet att larma och uppmärk­samma allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. En ”oegentlighet” kan beskrivas som ett brott eller allvarliga missförhållanden.

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innebär att varje kommun ska ha ett system för att kunna ta emot anmälningar, en så kallad visselblåsarfunktion. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Förutom våra anställda omfattas till exempel arbetssökande till kommunerna, de kommunala bolagen eller kommunalförbunden, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt oss.

För mer information klicka HÄR