Råttor

Sidan uppdaterades 2021-12-06

Det sägs att det finns lika många råttor som det finns människor i en stad.

Att arbeta med förebyggande åtgärder är det bästa och långsiktigt mest effektiva – och där behöver vi alla hjälpas åt. Vi på Eksjö Energi AB försöker att hålla efter råttorna i vårt ledningsnät.

Råttor i avloppsledningarna

Eksjö Energi AB ansvarar för de allmänna avloppsledningarna och arbetar med att begränsa beståndet av råttor där. Innanför förbindelsepunkten till det allmänna avloppsledningsnätet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för avloppsledningarna. Förbindelsepunkten är vanligtvis placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Normalt ska avloppsnätet vara ett slutet system. Därför består Eksjö Energis förebyggande arbete framför allt av att täta trasiga brunnar och ledningar. Där det behövs utför vi råttbekämpning med hjälp av giftfria mekaniska fällor i nedstigningsbrunnar.

Om du skulle ha problem med råttor och du misstänker det finns råttor i en kommunal avloppsledning är du välkommen att anmäla detta till vår kundtjänst.

Så kan du hålla råttorna borta från ditt avlopp:

  • Var noga med vad du spolar ner i avloppet. Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor (tänk på att du inte får ha avfallskvarn). Matrester och fett hör hemma i soporna.
  • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
  • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten.
  • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
  • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
  • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet.
  • Installera någon form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.