Renhållning

Sidan uppdaterades 2023-09-13

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Den optiska sorteringen, med röda och gröna påsar, kommer att försvinna, istället ska mat- och restavfall sorteras i varsitt fack eller kärl. De gröna plastpåsarna till matavfall kommer att ersättas av papperspåsar.

14 december 2021 antog kommunfullmäktige nya avfallsföreskrifter för avfallshantering i Eksjö kommun. Föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2023, därefter kommer insamlingssystemet successivt att införas under året 2023.

I det nya insamlingssystemet ska matavfall läggas i papperspåsar och mat- och restavfall ska sorteras i varsitt fack eller kärl. Papperspåsar för matavfall kommer att ingå i abonnemangsavgiften men kommer inte längre levereras ut utan hämtas på särskilda platser runt om i kommunerna. Påsar för restavfall kommer inte längre ingå i abonnemangsavgiften.

Fram tills att ett nytt kärl eller övrig insamlingsplats finns på plats så ska mat- och restavfall fortsatt läggas i röda och gröna eller valfria plastpåsar i de kärl eller underjordsbehållare som använts tidigare.

Någon gång mellan 2024 och 2026 kommer även fastighetsnära insamling av förpackningar att införas. Det innebär att alla fastigheter kommer att ha insamling av pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar och tidningar. 

Samarbete förbättrar avfallsverksamheten

Bytet av insamlingssystem görs gemensamt i samarbete mellan Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk. I samarbetet kommer Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk att hämta avfallet i de tre kommunerna. Samarbetet görs för att effektivisera och optimera avfallsverksamheten.

Storlek på kärlen

Se kärlens mått i tabellerna nedan. Observera att kärlmåtten kan variera något för olika kärlleverantörer.  

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, samt mindre verksamheter och flerbostadshus


Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus

Hur påverkas villaägare?

Alla villor kommer att få ett tvåfackskärl. Kärlen byts ut löpande under 2023 mellan mars och juni. Vi planerar att börja byta ut kärlen i Nässjö kommun, därefter i kommunerna Aneby och Eksjö. Om kärlen förvaras inomhus eller en bit in på tomten så behöver de ställas fram senast 20 mars 2023 så att vi enkelt hittar dem när kärlen ska bytas ut. Tillsammans med det nya kärlet levereras också en behållare för matavfallspåsen, en bunt med papperspåsar och en elektronikbox. När det nya kärlet har levererats så ska avfallet sorteras enligt det nya insamlingssystemet, det vill säga lägga mat- och restavfall i varsitt fack i det nya kärlet, med matavfall i papperspåse. 

Möjlighet för villaägare att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall införs. Villaägare som tecknar ett abonnemang får ett 370-liters kärl som töms 15 gånger per år under perioden april till november.

Den röda miljöboxen för farligt avfall ersätts av en elektronikbox för insamling av småbatterier, småelektronik och ljuskällor. Elektronikboxen ska förvaras inomhus och får endast hänga på sopkärlet när den börjar bli full och ska tömmas.

Villaägare kommer fortsatt ges möjlighet att beställa hämtning av grovavfall i storsäck, men tjänsten kommer inte längre att vara avgiftsfri, se under fliken Hämtning av grovavfall. Hämtning av vitvaror (kylskåp, frys, tvättmaskin och liknande) kommer fortsatt vara avgiftsfri.

Villaägare kommer inte att längre kunna betala för gångvägstillägg. På tömningsdagen ska sopkärlet placeras max tre meter från platsen där sopbilen stannar.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så kommer villor få ytterligare tre tvåfackskärl för insamling av förpackningar.

Här kan du läsa mer:
Nytt insamlingssystem för mat- och restavfall
Sorteringsguide villor

Hur påverkas fritidshusägare?

Även fritidshusägare kommer att få ett tvåfackskärl. Kärlen byts ut löpande under 2023 mellan mars och juni. Vi planerar att börja byta ut kärlen i Nässjö kommun, därefter i kommunerna Aneby och Eksjö. Om kärlen förvaras inomhus eller en bit in på tomten så behöver de ställas fram senast 20 mars 2023 så att vi enkelt hittar dem när kärlen ska bytas ut. Tillsammans med det nya kärlet levereras också en behållare för matavfallspåsen, en bunt med papperspåsar och en elektronikbox. När det nya kärlet har levererats så ska avfallet sorteras enligt det nya insamlingssystemet, det vill säga mat- och restavfall i varsitt fack i det nya kärlet, med matavfall i papperspåse. 

Säsongen för fritidshushämtning ändras till tio gånger per år, med hämtning varannan vecka under perioden maj till september. Under övrig del av året kan fritidshusägare beställa extra hämtning genom att kontakta kundservice.

Möjlighet för fritidshusägare att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall införs. Fritidshusägare som tecknar ett abonnemang får ett 370-liters kärl som töms 15 gånger per år under perioden april till november.

Fritidshusägare får en elektronikbox för insamling av småbatterier, småelektronik och ljuskällor. Elektronikboxen ska förvaras inomhus och får endast hänga på sopkärlet när den börjar bli full och ska tömmas.

Fritidshusägare kommer fortsatt ges möjlighet att beställa hämtning av grovavfall i storsäck, men tjänsten kommer inte längre att vara avgiftsfri, se under fliken Hämtning av grovavfall. Hämtning av vitvaror (kylskåp, frys, tvättmaskin och liknande) kommer fortsatt vara avgiftsfri.

Fritidshusägare kommer inte att längre kunna betala för gångvägstillägg. På tömningsdagen ska sopkärlet placeras max tre meter från platsen där sopbilen stannar.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så kommer fritidshus troligen att få ytterligare tre tvåfackskärl för insamling av förpackningar.

Här kan du läsa mer:
Nytt insamlingssystem för mat- och restavfall
Sorteringsguide fritidshus

Hur påverkas verksamheter?

Den nuvarande insamlingsplatsen behöver kompletteras med insamlingsplats för matavfall. Läs mer om avfallsutrymmen för verksamheter här. Om- och nybyggnation av avfallsutrymmen för verksamheter ska göras i samråd med avfallsorganisationen.

Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år.

Hur påverkas flerbostadshus?

Den nuvarande insamlingsplatsen behöver kompletteras med insamlingsplats för matavfall. Läs mer om avfallsutrymmen för flerbostadshus här. Om- och nybyggnation av avfallsutrymmen för flerbostadshus ska göras i samråd med avfallsorganisationen.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så behöver samtliga flerbostadshus ha plats för insamling av förpackningar.

Här kan du läsa mer:
Nytt insamlingssystem för mat- och restavfall
Sorteringsguide hyresgäster
Sorting guide tenants

Hur påverkas slamtömningen?

Slanglängden som ingår i tömningsavgiften minskar till 10 meter. Om avståndet mellan hämtningsfordonets stoppställe och anläggningen överstiger 10 meter debiteras extra avgift för varje påbörjad 10 meter slangdragning.

Vi skärper även kraven för brunnslockens vikt. Brunnslocken får väga max 15 kilo om de behöver lyftas och max 35 kilo om de kan skjutas åt sidan.

Samtliga brunnar kommer att heltömmas.

Avloppsbrunnarna kommer att tömmas enligt ett nytt körschema. Detta innebär att de planerade veckorna för tömning kan ändras. Vi informerar er inför slamtömningen.

Vi kommer att informera fastighetsägare om kommande slamtömning via e-post, samt informera om utförd slamtömning via SMS. Vi vill därför gärna att ni kontaktar oss och meddelar vilken e-post och mobilnummer som ni vill ha aviseringar till.

En och två familjshus

Info till en och två familjshus

Flerfamiljshus, verksamheter och bostadsrättsföreningar

Avfallsutrymmen för flerbostadshus

Presentation från informationsträffarna