Avfallsutrymmen för verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Sidan uppdaterades 2022-10-12

Hur och var boende i flerbostadshus slänger sitt avfall kan påverka såväl boendemiljön som mängden avfall som sorteras. Välplanerade, lättillgängliga avfallsutrymmen för olika avfallsfraktioner kan öka motivationen för att sortera, samtidigt som det kan bidra till en trivsam boendemiljö.

Alternativ, råd och regler för avfallsutrymmen

I den här broschyren presenteras alternativ, råd och regler för avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter i kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö. Regler och rekommendationer kommer från avfallsföreskrifterna som träder i kraft mars 2023, där allt matavfall även från verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar obligatoriskt ska sorteras i papperspåsar och separeras från restavfallet.

Ska du bygga om eller nytt utrymme för avfall?

Om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen för flerbostadshus och verksamheter ska alltid göras i samråd med kommunens avfallsorganisation. Om du planerar att bygga nytt eller bygga om är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta en bra lösning!

Ladda ner broschyren här:

Material från informationsträffar

Fastighetsägare till större flerbostadshus och verksamheter bjöds under våren och hösten 2022 in till informationsträffar om det nya insamlingssystemet som kommer att införas succesivt från 1 mars 2023. Nedan finns material från informationsträffarna.

Frågor och svar från informationsträffar

Presentation från informationsträffarna