Felsorteringsavgift

Sidan uppdaterades 2023-10-27

När avfallet inte sorteras korrekt påverkar det vår möjlighet att återvinna och våra kostnader för omhändertagandet blir högre. Därför inför vi en felsorteringsavgift. 

Felsorteringsavgift tas ut när det vid upprepade tillfällen ligger felaktigt avfall i sopkärlet, eller matavfall inte sorterats ut (och det inte finns en godkänd dispens för kompostering av matavfall). Avgiften tas ut för varje behållare och varje tillfälle som avfallet är felsorterat och läggs på fakturan för sophämtning.  

Vid upprepad felsortering kan vi även byta ut abonnemanget till ett osorterat abonnemang. Detta innebär att tvåfackskärlet byts ut till ett enfackskärl med blandad mat- och restavfall. Kostnaden för osorterade abonnemang är högre. Abonnemangen kan ändras tillbaka efter tidigast sex månader.  

Se aktuella avgifter för felsortering i renhållningstaxan.

Är du osäker på hur avfallet ska sorteras?
Är du osäker på hur du ska sortera kan du kolla in våra sorteringsguider eller söka efter ett specifikt avfall på www.sopor.nu. Har du några frågor – kontakta Eksjö Energis kundtjänst 0381-19 20 20 alt. kundtjanst@eksjoenergi.se.