Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall – Eksjö kommun Grovavfall hämtas en gång per månad inom Eksjö kommun. Hämtning beställs hos Eksjö Energi 0381-19 20 20 senast två arbetsdagar före hämtningsdagen. Hämtningsdagarna framgår av körschemat nedan. Tjänsten ingår i renhållningstaxan. Avfallet som lämnas ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot Töms på eventuell vätska, t ex gräsklippare, cyklar, redskap av … Fortsätt läsa Hämtning av grovavfall