Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall – Eksjö kommun Grovavfall hämtas en gång per månad inom Eksjö kommun. Hämtning beställs hos Eksjö Energi 0381-19 20 20 senast två arbetsdagar före hämtningsdagen. Information om vad som skall hämtas lämnas i samband med beställningen. Hämtningsdagarna framgår av körschemat nedan. Tjänsten ingår i renhållningstaxan. Avfallet som lämnas ska sorteras i följande … Fortsätt läsa Hämtning av grovavfall