Hämtning av trädgårdsavfall

Sidan uppdaterades 2021-06-07

Få ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat!

Vad ingår i tjänsten?
Den som väljer abonnemanget får hämtning av klippt gräs, löv och grenar varannan vecka under säsongen. Avfallet samlar man löst i ett 370 liters brunt sopkärl som ingår i abonnemanget. Dagen då hämtning ska ske ställer man ut kärlet vid tomtgränsen så att transportbilen lätt kan tömma det.

När töms kärlet?
I år sker tömningen måndagar udda veckor i hela kommunen. Den första tömningen utförs den 12 april och därefter varannan vecka fram till den sista tömningen den 8 november. Extra tömning kan beställas till vecka 47 i november. Beställning av den extra tömningen måste göras senast den 17 november.
Tömningschema

Vad kostar det?
För 661 kronor inklusive moms får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall från april till november. När man beställt abonnemang via kundtjänst så får man kärlet hemkört. Eksjö Energi har inga kärl för hämtning. Abonnemanget gäller tills vidare. Om man beställer efter säsongen börjat, betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. Observera att dessa kärl inte får användas till grovsopor, endast trädgårdsavfall.
Beställ tjänsten genom att ringa eller skicka e-post till vår kundtjänst.

Kundtjänst
Telefon: direkt 0381-19 20 20, vxl 0381-19 20 00
kundtjanst@eksjoenergi.se