Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Hämtning av trädgårdsavfall

Sidan uppdaterades 2019-02-22

Få ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat!

Vad ingår i tjänsten?
Den som väljer abonnemanget får hämtning av klippt gräs, löv och grenar varannan vecka under säsongen. Avfallet samlar man löst i ett 370 liters brunt sopkärl som ingår i abonnemanget. Dagen då hämtning ska ske ställer man ut kärlet vid tomtgränsen så att transportbilen lätt kan tömma det.

När töms kärlet?
I år sker tömningen måndagar jämna veckor i hela kommunen. Den första tömningen utförs den 15 april och därefter varannan vecka fram till den sista tömningen den 11 november. Extra tömning kan beställas till vecka 48 i november. Beställning av den extra tömningen måste göras senast den 20 november.

Tömningsschema

Vad kostar det?
För 638 kronor inklusive moms får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall från april till november. När man beställt abonnemang och fått beställningen bekräftad kan man antingen själv hämta sopkärlet från Flishults avfallsanläggning i Vetlanda eller får man det hemkört för 273 kronor. Eksjö Energi har inga kärl för hämtning. Abonnemanget gäller tills vidare. Om man beställer efter säsongen börjat, betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. Observera att dessa kärl inte får användas till grovsopor, endast trädgårdsavfall.

Beställ tjänsten genom att ringa eller skicka e-post till vår kontaktperson.

Direktkontakt
Elisabet Persson
Telefon: direkt 0381-19 20 23, vxl 0381-19 20 00
elisabet@eksjoenergi.se