Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Hämtning hushållsavfall

Sidan uppdaterades 2018-06-19

Eksjö kommun

Om ordinarie hämtningsdag infaller på en helgdag ska sopkärlet vara tillgängligt för tömning från kl 05.00 dagen före och från 05.00 dagen efter helgdagen. Vid längre helger ska sopkärlet vara tillgängligt två dagar före och två dagar efter den ordinarie hämtningsdagen (gäller hela den veckan som helgen infaller) om inte renhållaren meddelar annat.