Hämtning hushållsavfall

Sidan uppdaterades 2019-06-03

Eksjö kommun

Om ordinarie hämtningsdag infaller på en helgdag ska sopkärlet vara tillgängligt för tömning från kl 05.00 dagen före och från 05.00 dagen efter helgdagen. Det kan även bli förändring av ordinarie hämtningsdag för övriga de veckor som innehåller helgdagar måndag – fredag.
Vid längre helger ska sopkärlet vara tillgängligt två dagar före och två dagar efter den ordinarie hämtningsdagen (gäller hela den veckan som helgen infaller) om inte renhållaren meddelar annat.