Slamtömning

Sidan uppdaterades 2018-04-13

Slamsugning

Slamsugning sker normalt en gång per år. Dispens kan lämnas av Samhällsbyggnadssektorns miljöavdelning för längre intervall.
Budning av slamsugning görs hos Eksjö Energi kundtjänst på tfn 0381-19 20 20.
 

Slamtömning – så här går det till

  • Vår entreprenör skickar ut avisering om slamtömning. Tömningen kommer då att ske inom två veckor från det att aviseringen skickats ut.
  • Det finns två olika tömningsformer, heltömning och deltömning. Deltömning är normaltjänsten vi erbjuder. Vill ni ha heltömning måste detta anmälas till Eksjö Energi. Deltömning innebär att man tar bort det tjocka lagret på toppen i brunnen samt stora delar av bottenslammet. Vattenfasen lämnas kvar i brunnen.
  • När brunnen är tömd lämnas en kvittens vid brunnen, eller i dess närhet, med signatur och datum.

Ni kan kontrollera med vår kundtjänst när just er brunn skall tömmas. Slamtömningsturen är indelad i olika områden. Vill ni ha annat intervall eller byta slamsugningsform tar ni kontakt med Eksjö Energis kundtjänst på tfn 0381-19 20 20.
För er som har deltömning kommer vi att tömma er brunn med en avvattnande slambil, så kallad tvåfacksbil. Det innebär att vi suger upp översta slamkakan. Sedan skiftar chauffören automatiskt tank och suger upp vattenfasen, för att åter skifta tillbaka till slamtanken och slutligen suga upp bottenslammet, så att brunnen blir helt tom. Vi får då möjlighet att inspektera brunnens kondition. Därefter återfyller vi brunnen med vattenfasen. Denna tjänst innebär ingen merkostnad för dig som kund.