Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Taxa sophämtning och slamtömning

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Sophämtning och slamtömning

Ordinarie hämtning sker varannan vecka.

Fastighet som saknar kärlabonnemang debiteras grundavgift på 665 kronor per år.

För fritidshus finns två olika alternativ, fritidsabonnemang respektive säsongsabonnemang.

  • Fritidsabonnemanget omfattar sex hämtningar under perioden mitten av juni till slutet av augusti. Man kan välja ett tilläggspaket om fyra hämtningar. Dessa hämtningar sker efter Trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och novemberlovet.
  • Säsongsabonnemanget omfattar 13 hämtningar under perioden mitten av april till början av oktober.
    Se ytterligare information i renhållningstaxan här nedan.