Taxa sophämtning och slamtömning

Sidan uppdaterades 2023-03-02

Sophämtning och slamtömning

Ordinarie hämtning sker varannan vecka.
Fastighet som saknar kärlabonnemang debiteras grundavgift. Se vår renhållningstaxa.