Trädgårdsavfall

Sidan uppdaterades 2024-03-08

Trädgårdsavfall är allt komposterbart avfall som uppkommer vid normal skötsel av en trädgård, så som löv, gräs, kvistar och blommor. Som privatperson kan du lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på återvinningscentralen. Det finns även möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

Kärlet töms 15 gånger per säsong, varannan vecka under perioden april till november (vecka 15–44).
Ställ fram kärlet vid tomtgräns senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.
Efter säsongen behåller du kärlet och abonnemanget löper automatiskt vidare till nästa säsong.
Kontakta kundtjänst om du vill teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

När man beställt abonnemang via kundtjänst så får man kärlet hemkört. Kärlet rymmer 370 liter. Eksjö Energi har inga kärl för hämtning. Om man beställer efter säsongen börjat, betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. Observera att dessa kärl inte får användas till grovsopor utan endast trädgårdsavfall.

Pris enligt gällande avfallstaxa.

För att få sms-avisering dagen innan tömning anmäl ditt mobilnummer och adress till info@eksjoenergi.se eller 0381-19 20 00. För att se din hämtningsdag logga in på mina sidor renhållning.

Tänk på att
• Packa inte kärlet för tungt. Kärlet får inte innehålla sten, grus eller stora mängder fallfrukt eller jord. Undantaget är jord och smågrus som oundvikligen hänger med rötterna vid trädgårdsrens.
• Locket ska gå att stänga helt.
• Finfördela gärna materialet så mycket som du kan.
• Lossa på eventuellt fastfruset avfall i kärlet inför hämtningsdagen.

Se upp för invasiva arter
Parkslide, jätteloka och lupin är exempel på invasiva växter som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Eftersom de hotar den biologiska mångfalden ska de hanteras varsamt och får inte slängas bland kompost eller trädgårdsavfall. I stället ska de läggas i dubbla säckar i facket för energiåtervinning på återvinningscentralen. Läs mer om invasiva arter här.