Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Allvarlig driftstörning Aktuell driftstatus: Allvarlig driftstörning
Visa mer information

Brukningsavgifter

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Brukningsavgifter inkl. moms

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift från och med 2016-01-01 – oförändrade priser 2017 och 2018

Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe 1 133 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten 20,30 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 133 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,5 8 821 kr
Qn 6 17 642 kr
Qn 10 35 284 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.