Brukningsavgifter

Sidan uppdaterades 2020-11-11

Brukningsavgifter inkl. moms

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift från och med 2021-01-01

Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe 1 311 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten 23,50 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 311 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,5 10 208 kr
Qn 6 20 416 kr
Qn 10 40 832 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.

Avgift från och med 2020-01-01

Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe 1 273 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten 22,80 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 273 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,5 9 911 kr
Qn 6 18 822 kr
Qn 10 39 644 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.