AKTUELLT

Sidan uppdaterades 2023-08-08

Bevattningsförbudet i Eksjö kommun upphävs

Från och med måndag 7 augusti upphävs bevattningsförbudet för dig som har kommunalt vatten.

Den senaste tidens och kommande nederbörd har gjort att nivån i kommunens vattentäkter och vattensituationen nedströms Emån har stabiliserats så pass att bevattningsförbudet kan upphävas från och med 7/8-23.

Vi vill ändå rekommendera dig att vara sparsam och använda vårt gemensamma dricksvatten med sunt förnuft. Se gärna månadens spartips.

Bevattningsförbudet och invånarnas sparsamhet har gjort nytta. Tillsammans har vi i Eksjö tätort sparat ca: 31 235 m3 vatten sedan bevattningsförbudet infördes. Det motsvarar ca: 14 dagars dricksvattenförsörjning vid normalsituation.

Sverige är lyckligt lottat. Det finns dricksvatten till alla. Vi måste ändå ha respekt för vår livsviktiga naturresurs, så att vi kan njuta av den lång tid framöver. Foto: Johan Bävman