Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Anläggningsavgifter

Sidan uppdaterades 2018-11-06

Anläggningsavgifter from 2019-01-01

Då en förbindelsepunkt upprättas till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt tas en anslutningsavgift ut. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019.