Avloppsstopp i servisledning

Sidan uppdaterades 2023-05-10

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på om felet finns inne på din tomt, ska du kontakta Eksjö Energi på telefon 0381-19 20 00. Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefon 0381-19 20 99

Eksjö Energi felsöker

Eksjö Energi påbörjar efter ditt samtal en felsökning på de kommunala ledningarna. Detta görs kostnadsfritt. Om Eksjö Energi kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att kontakta Eksjö Energi för felsökning vid osäkerhet om var stoppet finns. Privata firmor får inte lov att åtgärda fel på Eksjö Energis ledningar.

Ansvar och ersättning

Fastighetens del kallas för VA-installation där fastighetsägaren ansvarar för ledningarna samt det spillvatten som släpps ut i den allmänna anläggningen

Brister i fastighetens ledningar

Om du får en översvämning på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i Eksjö Energis VA-ledningar

Är det fel som orsakar stopp i de kommunala vatten- och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen är det Eksjö Energis ansvar. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och Eksjö Energis ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen. Eksjö Energi utreder eventuella brister i Eksjö Energis del av ledningen.

Undvik avloppsstopp i fastighetens ledningar

Avloppsstopp kan bero på olika saker, bland annat att något olämpligt spolats ned i avloppet.

Tänk på att:

  • Inte spola ner tvättlappar, tvättservetter, hushållspapper, tops, pads, plåster, större förband, tamponger, bindor och blöjor.
  • Torka ur stekpannan och inte spola ner stekfett/matolja i avloppet.
  • Tömma oljan i din egen kompost – om du har en.
  • Tappa frityroljan i en pappersförpackning med skruvkork och lägg den i insamlingen för organiskt avfall. Om inte sådant kärl finns lägg förpackningen i det vanliga sopkärlet.

Vid avloppsstopp ska Eksjö Energi alltid kontaktas för att kontrollera att stoppet ej sitter i huvudledningen i gatan. Detsamma gäller för fastigheter med egen villapumpstation som larmar.

För frågor eller mer information kontakta VA-avdelningen på Eksjö Energi genom 0381-19 20 00 eller info@eksjoenergi.se