Spola rätt

Sidan uppdaterades 2023-05-23

Spola rätt i din toalett

För vår miljös skull måste vi tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Många gånger används den som sopnedkast. Felspolningarna påverkar miljön och kostar också onödiga pengar att åtgärda. Vår framtida vattenkvalitet är allas vårt ansvar.

Vad får du spola ner?

Det enda som får spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen, exempelvis avföring, urin samt toalettpapper, som har en pappersstruktur gjord för att lösas upp. Annat papper, som ibland används som substitut till toalettpapper, till exempel hushållspapper eller våtservetter, lägger sig i tunga högar i avloppsrören och orsakar ofta stopp. De trasslar ihop sig i pumpar och pumpstationer.

Toalettpapper, Hygien, Roll, Toalett, Pappersrulle

Kostsamma stopp och översvämningar

Felspolningar leder ofta till att det blir stopp. Stoppen i sin tur leder många gånger till översvämningar, där risken är stor att du själv eller dina grannar drabbas. Om inte stoppet hamnar i den egna fastigheten kan det hamna i längre bort i ledningsnätet eller i pumparna i våra pumpstationer. Oavsett var det händer är avloppsstopp både tidskrävande, otrevliga och kostsamma att åtgärda. Det är onödiga kostnader för oss i VA-kollektivet, eftersom det i slutändan är på vattenräkningen kostnaden hamnar.

Pedalhink eller papperskorg – en bra idé!

En pedalhink eller papperskorg i närheten av toaletten kan vara en bra investering för att undvika ett otrevligt och kostsamt avloppsstopp, med en översvämning som följd. Allt skräp från badrummet som tops, tamponger, våtservetter mm är då enkelt att slänga i den i stället för i toaletten.

Kemiska ämnen skadar vattenmiljön

Ett stort problem är kemiska eller giftiga ämnen som spolas ned. Vi äter mer mediciner idag än förr i tiden och en del av de kemiska substanserna från våra läkemedel hamnar därför per automatik i toaletten. Det forskas mycket inom området gällande hur framtidens reningsverk ska utvecklas för effektivare rening av kemiska ämnen.

Kemikalier kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Lösningsmedel, färgrester, olja, avfettningsmedel och lim är exempel på sådant avfall. Många läkemedel och kemikalier kan inte renas bort i reningsverken. De följer därför med det renade vattnet ut igen i vårt dricks- och badvatten eller så hamnar de i slammet som kvarstår efter reningsprocessen och omöjliggör cirkulär användning av det.

Var med och ta ansvar för vattenmiljön

För att minimera kemikaliemängderna i avloppsvattnet är det oerhört viktigt att vi inte spolar ner kemiska eller giftiga ämnen, exempelvis mediciner, målarfärg eller cigarettfimpar och snusprillor. Cigarettfimpar och snus slängs i påsen för brännbart hushållsavfall. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall. Mediciner som har passerat sista förbrukningsdatum ska lämnas in på apoteket. 

Tänk på att rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel, tandkräm också till sist hamnar i avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

Sjö, Idyll, Flodbank, Vatten, Idyllisk, Landskap, Natur
Vi är alla ansvariga för att hålla vårt vatten rent – både nu och för framtidens generation.