Kartläggning av narkotikaanvändning

Sidan uppdaterades 2024-05-07

I oktober 2022 startar länsstyrelsen ett länsgemensamt projekt för att mäta vilka narkotikapreparat som förekommer i avloppsvattnet i Jönköpings län. Eksjö kommun, genom Eksjö Energi, är en av kommunerna som är med i projektet.

Förhoppningen är att resultaten ska ge en bild över vilka narkotikapreparat som förekommer och sedan fungera som underlag vid planering av förebyggande insatser.

Preparaten projektet söker efter är bland annat Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol. Det kommer att göras två mätningar per år i två års tid. Därefter görs en utvärdering. Projektet och mätningarna drivs och finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län

Mätningarna kommer inte att ge en fullständig bild över hur narkotikaanvändningen ser ut, men är en viktig pusselbit för att skapa en lägesbild. Mätningarna kommer inte att ge svar på hur många som använder narkotika eller vem som använder det.

Mätningarna är ett samarbete mellan flera aktörer; till exempel länsstyrelsen, kommunerna och polisen. De olika samarbetsparterna får genom mätningarna ett bättre underlag för att jobba med ANDT-frågor (ANDT står för Alkohol Narkotika Doping Tobak), samt med brottsförebyggande åtgärder.

Mer information ges av Länsstyrelsen i Jönköpings län.