Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Utökat bevattningsförbud

Sidan uppdaterades 2018-09-28
Utökat bevattningsförbud i Eksjö tätort införs

Eksjö Energi AB utökar bevattningsförbud att gälla hela kommunens vattenförsörjning. Detta med anledning av utebliven nederbörd och höga temperaturer som medfört sjunkande nivåer i såväl yt- som grundvattennivåer. Från och med den 25 juli 2018 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare. Bevattningsförbudets innebörd hänvisar vi till tidigare meddelande att gälla hela kommunen.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

I Eksjö kommun är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

 Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med
eventuellt regnvatten istället.

 Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.

 Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.

 Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

 Tvätta bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö kommun), vänligen kontakta privata speditörer. Kontakta gärna oss för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bevattningsförbudet gäller i Eksjö kommun, även dem med egen brunn, att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse.

Enskilda brunnar

Vid sinande enskilda brunnar finns möjlighet att hämta hushållsvatten för mat och dryck vid anvisade platser.

Ta kontakt med Eksjö Energi 0381-19 20 00.

Ladda ner som PDF