Dricksvattenkvalitet och analyser

Sidan uppdaterades 2023-09-12

Dricksvatten innehåller förutom vattenmolekyler en viss sammansättning av mineraler och salter. Detta ger vattnet en viss karaktär.


Missfärgat vatten

Inne i vattenledningarna samlas det med tiden avlagringar som kommer från ämnen som finns i dricksvattnet. Det handlar oftast om järn och andra mineraler.

I samband med avstängningar på vattenledningsnätet blir det ofta tryckförändringar i ledningarna. Vid tryckförändringen lossnar dessa avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunfärgat och ibland kan man se synliga partiklar.

Missfärgningen innebär ingen hälsofara. Det blir lite extra mineraler i vattnet som inte ska drickas under långa tider, men som vid kortare perioder endast ger ett extra tillskott.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vitgrumligt vatten

Ibland händer det att det kommer in luft i vattensystemet. Det kan ske vid underhållsarbeten, men det kan också bero på fysikaliska fenomen då luftens löslighet i vatten beror av trycket och temperaturen. Då detta händer kan vattnet från kranen se grumligt eller dimmigt ut.

Det som syns i glaset här intill är vatten med små, små luftbubblor i. Om man låter det stå en stund stiger bubblorna (=det som ser grumligt ut) uppåt och nertill i glaset kommer vattnet se mer klart ut.

Luftbubblorna är inte hälsofarliga på något sätt. Ett väl luftat vatten är på många sätt bra när det gäller vattenkvaliteten.


Hårdhet 

Vid en hög koncentration av kalcium- och magnesiumsalter brukar vattnet kallas hårt. Vid uppvärmning av ett hårt vatten kommer en andel av kalcium och magnesium att falla ut och bilda beläggningar. Vid installation av ny tvättmaskin eller diskmaskin kan man ställa in hårdheten för att den ska fungera som bäst.

Det kommunala vattnets hårdhet i Eksjö kommun (tyska hårdhetsgrader):


Analyser av det kommunala dricksvatten görs kontinuerligt och styrs av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12).

Nedan finns analyser från varje samhälle i Eksjö kommun.