Bevattningsförbud – vad gäller?

Sidan uppdaterades 2023-06-19

För att göra det tydligt vad som gäller vid olika tider har vi olika nivåer för olika vattensituationer.

Nivå 0: Normalläge – alltså inga särskilda insatser eller rekommendationer. Vi uppmuntrar dock alltid till sparsamhet med vårt värdefulla dricksvatten.

Nivå 1: Kritiskt läge – Inget förbud råder, men det är mycket olämpligt att använda stora mängder vatten för att tex fylla pooler, vattna gräsmattor eller använda vattenspridare.

Nivå 2: Bevattningsförbud – Det är förbjudet att fylla pooler, använda vattenspridare och vattna trädgården med slang. Näringsidkare uppmanas till sparsamhet (men ska ändå kunna använda det vatten som behövs för att driva sin verksamhet).

Nivå 3: Skärpt bevattningsförbud – som nivå 2, men gäller även näringsidkare.

Nivå 4: Krisläge – Nödvattenplan gäller.

Vid bedömning av vattensituationen är det ett flertal parametrar som behöver beaktas, bla aktuell grundvattennivå, sjönivåer och regleringar, väderprognos, årstid, vattenåtgång i kommunen.

Aktuella grundvattennivåer hittar du på SGU:s hemsida.
De kommunala vattnet berörs av de som benämns Större magasin. Privata brunnar benämns Mindre magasin.

Frågor och svar vid bevattningsförbud

Hur länge gäller ett bevattningsförbud?
Bevattningsförbudet gäller från ett visst datum och tills dess att vi ser att vattensituationen har förbättrats.

Vad omfattar förbudet?
Förbudet gäller vid bevattning med vattenslang/spridare och innefattar alla som har/använder det kommunala dricksvattnet i Eksjö kommun. 

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?
Kapaciteteten i våra vattenverk och/eller tillgången av vatten riskerar att orsaka vattenbrist om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet. Om förbudet inte följs kan vattnet komma att stängas av till den som bryter mot det.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet. Eksjö Energi fyller inga brunnar. Vid kris kan Räddningstjänsten i Eksjö kontaktas.

Jag har just planterat träd/häck, får jag vattna? 
Du får vattna med vattenkanna, inte med vattenslang.

Får jag tvätta min bil/husvagn på tomten?
Nej, inte med vattenslang.

Får jag tvätta av mitt hus vid fasad-/takunderhåll, ommålning mm.?
Nej, inte med slang eller högtryckstvätt.

Får jag tvätta av altangolv och plattläggningar?
Nej, inte med slang eller högtryckstvätt.

Får barnen leka med vattenspridare och slang? 
Nej, men vattenlek med vattenpistoler och ballonger är okej.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Nej, tyvärr inte om poolen måste fyllas med kommunalt dricksvatten. Vid ett bevattningsförbud hänvisar vi till kommunens allmänna badplatser och badhus istället.

Vad gör Eksjö Energi för att trygga dricksvattenförsörjningen?
Eksjö Energi arbetar aktivt med att minska vattenförlusterna i ledningsnätet. Detta görs bla genom en aktiv läcksökning och att arbeta systematiskt med förnyelse av ledningsnätet. Vi mäter brunns- och sjönivåer och bevakar aktivt vattensituationen. Nödvattenplan finns både internt och via Räddningstjänsten om vatten behöver distribueras på annat sätt än via ledningsnätet.

Varför får Eksjö Energi vattna parker och planteringar? 
Bevattningsförbudet gäller alla – även Eksjö Energi. Bevattning sker med sjövatten i den mån det är nödvändigt.

Min granne struntar i bevattningsförbudet, hur ska jag göra? 
Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så berätta gärna för din granne, om du har möjlighet. Oftast räcker det med en vänligt samtal. När det råder bevattningsförbud är läget allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet? 
Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. Samhällsviktig verksamhet får använda vatten trots förbud.

Nu säger väderprognosen att det ska komma 20 mm regn på söndag. Varför införs bevattningsförbud ändå? 
Små mängder regn på torr mark rinner lätt av jorden till diken. Av det som ligger kvar dunstar en stor del i sommarvärmen. Den del som tas upp av jorden går snabbt åt till växtligheten. För att grundvattnet ska fyllas på behövs ihållande regn i större mängder. Men det är ett bra tillfälle att passa på att samla regn för trädgårdsbevattning om det kommer en regnskur.

Vad kan jag göra för att snabbt spara på vattnet? 

Några enkla tips kommer här:

  • Duscha snabbt, bada inte i badkar
  • Stäng vattnet när du schamponerar, borstar tänderna eller rakar dig.
  • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen för att slippa spola i kranen tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka
  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Återanvänd disk- och tvättvatten för att spola i toaletten, vattna, mm
  • Punktbevattna växter, använd inte spridare
  • Vattna på kvällen eller morgonen då avdunstningen är minst.

Varför får jag inte punktbevattna med slang? Det blir ju ingen skillnad i vattenmängd mot om jag vattnar med kanna. 
Rent statistiskt ökar vattenåtgången kraftig vid bevattning med slang om man jämför med kanna.