Reservvatten

Sidan uppdaterades 2022-12-08

År 2021 gjordes en ansökan till mark och miljödomstolen om en komplettering och förstärkning av vattenförsörjningen för Eksjö tätort.

Ansökan om vattenskydd är inlämnad 2022 till länsstyrelsen.

Foto: Mona Johansson