Vattenkiosk

Sidan uppdaterades 2023-12-21

Information gällande Eksjö Energis vattenkiosk

Sedan den 1 april 2020 upphörde möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i Eksjö tätort. Detta för att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder.

För att kunna erbjuda vatten till verksamheter har vi byggt en vattentankstation där det är enkelt att fylla sin tankbil eller liknande. Det vatten som levereras är av teknisk kvalitet. Stationen får man åtkomst till via en nyckel som man kvitterar ut hos oss. Vid tankstationen tappar man upp vatten med en hastighet av ca 500 liter/minut.

Så får ni tillgång till tekniskt vatten

För att få använda stationen behöver ni kontakta oss på telefon 0381-19 20 22 eller besöka oss på adress Telegatan 8, Eksjö

Ansökan om nyckel sker genom bifogad blankett (nedan). Ifylld blankett skickas till Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö eller med e-post till info@eksjoenergi.se

Vad kostar det?

Kostnaden är 35,80 kronor exklusive moms per kubikmeter vatten. Ni kan enkelt via webben (www.vattenkiosk.se) kontrollera hur mycket vatten ni tankat efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss.

Här finns vattenkiosken

Tankstationen är belägen vid vårt reningsverk, Tuvängsgatan i Eksjö:

Kartbild som med en blå pil visar var vattenkiosken är belägen, strax utanför reningsverket på Tuvängsgatan i Eksjö.