Vattenmätare

Sidan uppdaterades 2023-11-15

På din ingående vattenledning, oftast i källaren, vid varmvattenberedaren eller i grovköket sitter en vattenmätare. Den visar hur mycket kallvatten som används i fastigheten. Eksjö Energi AB bekostar och underhåller vattenmätaren. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att din fastighet har en godkänd VA-installation och mätarplats. Du ansvarar också för att ta hand om vattenmätaren och skydda den från frost och annan skadlig påverkan.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att regelbundet läsa av din vattenmätare och rapportera in ställningen till Eksjö Energi AB.

För dig som har fått en digital vattenmätare installerad

Vid avläsning är det vattenförbrukningen som visas på första sidan som ska rapporteras, säkerställ så det står 01 i vänster nedre hörn. Vid inläsning ska inte decimaler rapporteras.