Vattenmätare

Sidan uppdaterades 2024-05-20

På din ingående vattenledning, oftast i källaren, vid varmvattenberedaren eller i grovköket sitter en vattenmätare. Den visar hur mycket kallvatten som används i fastigheten. Eksjö Energi AB bekostar och underhåller vattenmätaren. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att din fastighet har en godkänd VA-installation och mätarplats. Du ansvarar också för att ta hand om vattenmätaren och skydda den från frost och annan skadlig påverkan.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att regelbundet läsa av din vattenmätare och rapportera in ställningen till Eksjö Energi AB.

Nu får Eksjö kommun digitala vattenmätare

Under 2023 påbörjades arbetet med att förse hushållen och verksamheter i kommunen med nya digitala vattenmätare. Arbetet sker efter den den ordinarie ordningen och tar 8-10 år innan samtliga vattenmätare är utbytta.