Byte av vattenmätaren

Sidan uppdaterades 2023-05-09

Vi byter din vattenmätare ungefär vart femte eller tionde år, beroende på storlek av mätaren. Det gör vi för att säkerställa att den fungerar som den ska. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Mätarbytet kostar ingenting extra för dig som abonnent.

Inför mätarbytet

För att vattenmätaren ska kunna bytas måste kraven på en godkänd mätarplats vara uppfyllda. Vi ber dig att kontrollera att mätarplatsen är godkänd innan vi kommer.

Om du behöver åtgärda brister i din VA-installation:

  1. Avboka den tid du fått för mätarbyte.
  2. Kontakta en VVS-firma för att åtgärda bristerna.
  3. Kontakta oss när du bokat en tid med en VVS-firma. Om vattnet behöver stängas av ute i gatan kommer rörmokaren att kontakta oss. I många fall kan vi byta mätaren i samband med att rörmokaren gör sitt jobb.

Bilden visar en ren och snygg mätarplats med gott om utrymme för att kunna utföra bytet.

Om din mätarplats inte uppfyller kraven när vi kommer för att byta din vattenmätare, kan inte bytet genomföras. Din mätarplats blir då underkänd och du kommer att debiteras en avgift för förgävesbesök.

Vi kommer i så fall att informera om vad som behöver åtgärdas. Då måste du anlita en VVS-firma för att åtgärda bristerna och boka en ny tid för mätarbyte med Eksjö Energi inom två månader. Kostnaden kommer att debiteras dig som fastighetsägare.

Vid tillfället för mätarbytet

Våra mätartekniker kommer alltid i bilar märkta med Eksjö Energis logotype och legitimerar sig vid besöket. Mätarteknikern kontrollerar att mätarplatsen är godkänd och om vattenmätarbytet går att genomföra. Om allt är som det ska tar mätarbytet ca 15-20 minuter.

Tänk på att någon vuxen måste vara hemma vid den bokade tiden. Om du inte är hemma vid tiden för bokat mätarbyte kommer vi att fakturera en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Efter mätarbytet

När Eksjö Energis mätartekniker tagit ned din gamla mätare fotograferas den. Vattenmätaren läses av och ställningen skrivs in i vårt arbetsordersystem. Om du tidigare lämnat ditt mobilnummer eller mejladress till oss får du en automatisk bekräftelse på det utförda mätarbytet.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Den nedtagna mätaren skickas till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem. Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.