Kontroll av ventiler

Sidan uppdaterades 2023-05-09

För att vara säker på att dina ventiler fungerar behöver de kontrolleras regelbundet. Om ett rör skulle gå sönder i huset är det mycket viktigt att ventilerna sluter tätt så att du kan stänga av vattnet och förhindra större vattenskador.

Vi rekommenderar att du testar dina ventiler varje gång du läser av din vattenmätare.

LK580 opålitlig avstängningsventil

Om du har avstängningsventil LK580

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580 är en äldre modell som inte längre är godkänd, eftersom den lätt går sönder när den stått orörd ett tag, vilket kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för ”Champagnekorken”. Ventilen har en rund svart kork, och texten LK580 står tydligt på ventilen.

Om du har den opålitliga ventilen LK580 i ditt hus så måste den bytas av en behörig fackman innan Eksjö Energi kan byta vattenmätare. Eksjö Energis tekniker får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt, eftersom du kan skada dig på den uppskjutande korken. Du riskerar också att få en omfattande vattenläcka hemma.

Glöm inte, om du fått en tid för byte av vattenmätare, att boka om din tid till efter att behörig VVS-montör bytt ut ventilerna.

Bilden föreställer en ventil av typen LK580 med texten LK580 inringad med en röd ruta.

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler om du inte har LK580

  1. Stäng den ventil som sitter efter vattenmätaren och öppna en kran (tex i köket). Om mätaren stannar och står stilla (kugghjulet slutar snurra) och vattnet efter en liten stund slutar rinna ur kranen, fungerar ventilen.
  2. Öppna den tidigare stängda ventilen. Stäng nu den den ventil som sitter före vattenmätaren och öppna en kran. Om mätaren stannar och vattnet efter en liten stund slutar rinna ur kranen, fungerar den ventilen.
1. Stäng en av ventilerna som sitter före/efter mätaren. Öppna en kran (tex kökskranen).
2. Kontrollera att kugghjulet slutar snurra.
3. Kontrollera att vattnet slutar rinna ur kranen.

Om det rinner vatten ur kranen eller kugghjulet snurrar vid test av någon av ventilerna, behöver du kontakta en VVS-firma som byter till tättslutande ventiler.

Om ventilerna inte kan stängas inför ett vattenmätarbyte kommer inte bytet att kunna genomföras som planerat. Du som fastighetsägare kommer att behöva åtgärda detta innan vi kan utföra arbetet.