Läsa av vattenmätaren

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Sidan är under konstruktion

För att din beräknade vattenförbrukning ska bli så nära din verkliga förbrukning som möjligt är det viktigt att du regelbundet läser av vattenmätarställningen och rapporterar in den till Eksjö Energi.

Eksjö Energi skickar ut ett självavläsningskort en gång per år, men det går naturligtvis att lämna in din mätarställning närhelst under året. Du kan också kontakta Eksjö Energis kundtjänst, via mailadressen kundtjanst@eksjoenergi.se, för att lämna din mätarställning.

Vi rekommenderar att du tittar på vattenmätaren varje gång du får din faktura och jämför den verkliga förbrukningen mot den beräknade på fakturan. När du lämnar in din mätarställning till Eksjö Energi görs en kontroll mot den senast lämnade mätarställningen. Den inlämnade mätarställningen korrigerar då nästkommande periodiska faktura.

För att kunna lämna in mätarställningen behöver du ditt kundnummer och ditt mätarnummer. Dessa uppgifter finns på din faktura från oss.

Så här läser du av din vattenmätare:

Här kommer bilder inom kort

Om fastigheten ska byta ägare

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren och rapportera till oss om fastigheten ska byta ägare.

Undvik läckage och dyra vattenräkningar

Det är en bra idé att läsa din vattenmätare regelbundet för att se att allt ser normalt ut. En läcka i din installation kan det kosta mycket pengar.

Misstänker du att vattnet strömmar ut eller vill du bara undersöka det? Då kan du göra följande:

1. Stäng alla kranar.

2. Se till att alla apparater som använder vatten är avstängda, diskmaskin, tvättmaskin och dylikt.

3. Läs av vattenmätaren – om alla indikatorer är stilla, finns det inget läckage.

4. Om indikatorerna skulle röra sig, bör du snarast kontakta en auktoriserad VVS-firma.

Läckage kan ibland bero på en kran som droppar eller en toalett som rinner vilket kan leda till stor vattenförbrukning över tid. En toalett som rinner kan exempelvis förbruka 200 liter vatten per dygn.