Vattenverk

Sidan uppdaterades 2023-08-15

Eksjö vattenverk använder grundvatten med konstgjord infiltration för att producera rent och hälsosamt dricksvatten till Eksjös invånare. En kortfattad beskrivning av reningsprocesser för att bereda vatten finns på Svenskt Vattens hemsida.

 En illustration av ett landskap med hus, vattenverk och ledningar.

Dricksvattnet står under Livsmedelverkets föreskrifter och analyseras regelbundet enligt ett strikt kontrollprogram, både mikrobiologiskt och kemiskt. Provrapporter från analyser finns här. På vattenverken utförs också driftkontroller. Då tas prover vid vattenverket för att kontrollera beredningsprocessen.