Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp fett från avloppsvattnet i en särskild behållare. Alla verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad. Varför fettavskiljare? Fettutsläpp från restauranger, storkök och liknande skapar problem i kommunens avloppsnät då det sätter igen avloppsledningarna samt orsakar stopp och frätskador. Skador och kostnader kan undvikas genom att installera fettavskiljare i fastigheten. … Fortsätt läsa Fettavskiljare