Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Beslut reservvattentäkt

Sidan uppdaterades 2018-04-06

Under hösten 2017 genomfördes en utredning kring vattensituationen i kommunen med anledning av den vattenbrist som rådde i framförallt Eksjö tätort. Utredningen omfattade även en översyn av reningsverket i Eksjö. Här kan du läsa om det inriktningsbeslut som Eksjö Energi AB har tagit kring ny reservvattentäkt för Eksjö tätort och Hult samt ta del av det utredningsmaterial som tagits fram.