Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Kontaktpersoner

Sidan uppdaterades 2020-04-07

Torbjörn Johansson
VA chef
0381-19 20 51
torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Jonny Jörnling
Driftsingenjör
0381-19 20 52
jonny.jornling@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

 

Carola Schönborg
Utredningsingenjör VA
0381-19 20 55
carola.schonborg@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Matz Olofsson
VA tekniker
0381-19 20 56
matz.olofsson@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Joacim Persson
Servicemontör
0381-19 20 54
joacim.persson@eksjoenergi.se

 

 

 

 

 

Ronny Hestrander
Servicemontör
0381-19 21 21
ronny.hestrander@eksjoenergi.se