AVGIFTER

Sidan uppdaterades 2023-08-15

För kommunalt vatten och avlopp betalar man dels en engångskostnad för anslutningen och dels en brukningsavgift för det vatten man förbrukar kontinuerligt.