Brukningsavgifter

Sidan uppdaterades 2021-12-27

Brukningsavgifter inkl. moms

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift från och med 2022-01-01

Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe1 370 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten24,60 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet1 370 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,510 667 kr
Qn 621 334 kr
Qn 1042 668 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.
Avgift från och med 2021-01-01

Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe1 311 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten23,50 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet1 311 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,510 208 kr
Qn 620 416 kr
Qn 1040 832 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.