Brukningsavgifter

Sidan uppdaterades 2023-11-30

Brukningsavgifter inkl. moms

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift från och med 2024-01-01

Avgift utgår per fastighet med 
a) En fast avgift per år och per mätställe1 518 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten27,20 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet1 518 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande 
Qn 2,511 816 kr
Qn 623 632 kr
Qn 1047 264 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.
Avgift från och med 2023-01-01

Avgift utgår per fastighet med 
a) En fast avgift per år och per mätställe1 432 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten25,70 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet1 432 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande 
Qn 2,511 147 kr
Qn 622 294 kr
Qn 1044 588 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.