Beslut reservvattentäkt

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Under hösten 2017 genomfördes en utredning kring vattensituationen i kommunen med anledning av den vattenbrist som rådde i framförallt Eksjö tätort. Utredningen omfattade även en översyn av reningsverket i Eksjö.