Samråd om Vattentjänstplan

Sidan uppdaterades 2023-06-29

Ett förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun för 2023-2026 har tagits fram. Under perioden 16 juni – 18 augusti 2023 pågår samråd.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen. Samråd pågår från den 16 juni till den 18 augusti 2023. Därefter kommer planförslaget att revideras för att sedan skickas ut för granskningsgodkännande. Ett slutligt förslag till Vattentjänstplan kommer därefter att antas av kommunfullmäktige.

I Vattentjänstplanen förekommer hänvisningar till antagen VA-plan. Klicka på länken för att komma till sidan med antagen VA-plan för Eksjö 2023-2026.

Klicka på bilden för att läsa innehållet i förslaget till Vattentjänstplan för Eksjö kommun 2023-2026

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 18 augusti 2023 till: vattentjanstplan@eksjoenergi.se


Välkommen att kontakta Eksjö Energi för mer information om planen:

VA-avdelningen

Telefon: 0381-19 20 50

e-post: info@eksjoenergi.se