VA-plan 2023-2026

Sidan uppdaterades 2023-08-08

VA-planen syftar till att ge en heltäckande och långsiktigt VA-planering både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden. VA-planen är ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning kommunen har för avsikt att bygga ut allmänt VA. Det ger kommunen möjlighet att planera mot en långsiktig hållbar VA-försörjning inom nuvarande verksamhetsområde, men även för områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

VA-planen består av 3 delar:

  1. Översikt: Generell information om VA i Eksjö kommun, omvärldsfaktorer, nuläge och framtida utveckling
  2. VA-policy: Strategiska riktlinjer som styrdokument för arbetet med VA. Målsättning för varje delområde.
  3. Handlingsplan: Specifika åtgärder och prioriteringsordning för VA-åtgärder och dagvatten kopplat till MKN.
Framsidan av Eksjö kommuns VA-plan: Klicka på bilden för att läsa VA-plan 2023-2026