Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

VA-Projekt

Sidan uppdaterades 2018-03-14

I och med klimatförändringar och högre krav från tillsynsmyndigheter på miljö och säkerhet så står VA-verksamheten inför stora investeringar inom infrastruktur och anläggningar. Vår strategi är att ha ett långsiktigt perspektiv på VA frågorna för att på så sätt långsiktigt få lägre kostnader och stå bättre rustade inför framtiden.