VA-PROJEKT

Sidan uppdaterades 2023-03-09

I och med klimatförändringar och högre krav från tillsynsmyndigheter på miljö och säkerhet så står VA-verksamheten inför stora investeringar inom infrastruktur och anläggningar. Vårt åldrade VA-nät behöver också förnyas kontinuerligt och strategiskt för att hålla Va-taxan på en jämn nivå. Vår strategi är att ha ett långsiktigt perspektiv på VA frågorna för att på så sätt långsiktigt få lägre kostnader och stå bättre rustade inför framtiden.