Byte av ledningar i Västra Ågatan och Bygatan

Sidan uppdaterades 2024-04-10

Gatorna kommer att få nya dricksvatten- och dagvattenledningar under våren 2024.

Projektledare:
Jeanette Strömqvist
0381-19 21 08
jeanette.stromqvist@eksjoenergi.se

Statusuppdatering 2024-04-10:

Ändrad plats för brevlådorna från Rådmansgatan till Bygatan från och med 2024-04-11


Statusuppdatering 2024-04-02:

Projektet har startats och arbeten med etablering och rivning av gatan inleds. Arbetet med provisoriskt vatten pågår och förväntas kopplas in i aktuella fastigheter för etapp 1 under slutet av denna veckan (v14).

Uppkommer några frågeställningar m.m. så tveka inte att maila oss. Är det något akut utanför arbetstid ringer ni 0381-19 20 99.


Informationsträff 2024-03-13:


Klicka på brevet för att läsa det.

Förtydligande!

Tryckfelsnisse har varit i farten!

Informationsmötet den 13:e mars inför ledningsarbetet på Västra Ågatan och Bygatan kommer äga rum på Telegatan 8 i Eksjö Energis lokaler och inte på Tullgatan som det stod i det utskickade brevet.

Välkomna!