Byte av ledningar på Sporrevägen

Sidan uppdaterades 2023-05-12

På grund av ålderstigna ledningar och återkommande problem med ledningsnätet i Sporrevägen kommer vi med start i maj att byta ut vatten-, avlopps-, dagvatten-, fjärrvärme och elledningarna i gatan. Även asfalten på norra delen av Soldatvägen kommer att bytas.

Vecka 16 kommer arbeten med ledningsbyten i Sporrevägen att påbörjas. De 2-3 första veckorna kommer korsningen Justeliusgatan/Sporrevägen att vara avstängd för biltrafik i omgångar omgångar för byte av ventiler. Därefter kommer Sporrevägen att stängas av helt för biltrafik i två olika etapper. När etapp 1 är avstängd kan man köra bil på etapp 2 och vice versa.

Arbetena i Sporrevägen beräknas vara klara till midsommar. Asfaltering kommer att ske i höst.

Uppdatering 2023-04-21:

Vattenventiler i korsningen Justeliusgatan/Sporrevägen kommer att bytas på tisdag 2023-04-25. Vattnet kan därför komma att stängas av i området under dagen. Avstängningarna kan föranleda tryckförändringar i systemet och även missfärgat vatten i området.

I samband med avstängning kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.