Byte av ledningar till reningsverket i Ingatorp

Sidan uppdaterades 2024-02-08

Ny vatten- och spillvattenledning läggs från pumpstationen på Stationsgatan till reningsverket.

Som en del av arbetet kommer borrning ske under RV40.

Arbetet omfattar ca 420 meter ledning och beräknas vara klart i mars 2024.

Projektledare:
Björn Malmgren
0381-19 20 62
bjorn.malmgren@eksjoenergi.se